Krajowi inwestorzy indywidualni odpowiadali za 17% obrotów na parkiecie, a instytucjonalni – za 18%

W I półroczu br. inwestorzy zagraniczni wygenerowali 65% obrotów na Głównym Rynku akcji GPW - to rekordowy udział za pierwsze półrocze w ciągu ostatniej dekady. Krajowi inwestorzy indywidualni odpowiadali za 17% obrotów, a instytucjonalni – za 18% - poinformowała Giełda Papierów Wartościowych.

Na rynku NewConnect prym nadal wiodą inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wyniósł 85%. Zmalał udział inwestorów instytucjonalnych do 9%. Udział inwestorów zagranicznych, w porównaniu do I połowy 2022 r. nie zmienił się i wyniósł 6%. 
Na rynku kontraktów terminowych w I połowie br. udział inwestorów indywidualnych zmalał o 3 pp. rdr i wyniósł 32% obrotów, a instytucjonalnych wzrósł o 3 pp. i wyniósł 32%. Udział inwestorów zagranicznych, w porównaniu do I połowy 2022 r. nie zmienił się i wyniósł 36%. 
W I połowie br. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 65%. Był to najwyższy udział w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 17% obrotów. 
Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 18% obrotów. W I półroczu 2023 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu były inne podmioty instytucjonalne z udziałem na poziomie 28,4%, na drugim miejscu z wynikiem 25,8% znaleźli się animatorzy oraz na trzecim miejscu uplasowały się TFI (18,8%). 
Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W I połowie tego roku odpowiadali za 85% obrotów, co stanowi wzrost o 2 p. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 6% obrotów, tyle samo co przed rokiem. Instytucje odpowiadały za 9% obrotów, o 2 pp. mniej niż w tym okresie przed rokiem. 
Wśród inwestorów instytucjonalnych handlujących na NewConnect w I półroczu br. firmy osiągnęły 41,0% udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 34,5%, a inne podmioty instytucjonalne 17,9%.
W I połowie 2023 r. udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 32% (-3 pp. rdr), a opcjami na poziomie 40% (-4 pp. rdr). Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 36% udziału w obrotach kontraktami, czyli tyle samo co przed rokiem. 
Natomiast udział inwestorów zagranicznych na opcjach nie zmienił się i utrzymał najwyższy poziom osiągany w I półroczu w ciągu ostatnich lat tj. 35%. Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych wzrósł w I półroczu br. do 32% (+3 pp. rdr), podobnie jak na rynku opcji, gdzie wzrósł o 4 pp. rdr i wyniósł 25%. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł równo po 50%, tak samo jak w I poł. 2022 r. 
Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 4 pp. rdr do 38% w I połowie 2023 r. Udział inwestorów zagranicznych pozostał na tym samym 1% poziomie. Wzrósł natomiast udział inwestorów instytucjonalnych do 61% (+4 pp. rdr). 

Źródło

Skomentuj artykuł: