MŚP inwestują więcej w aktywa niematerialne niż duże firmy

Inwestycje w aktywa niematerialne w Unii Europejskiej stanowią mniejszą część inwestycji, a Polska znajduje się wśród krajów UE inwestujących najmniej w tego typu aktywa – jak wynika z danych opublikowanych w raporcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Najwięcej w aktywa niematerialne inwestują w UE firmy małe i średnie, jednak pogłębiona analiza pokazuje, że na wyniki te trzeba patrzeć z rezerwą - napisał Tygodnik Gospodarczy PIE, nr 46/2023.

Według danych przedstawionych przez Tygodnik inwestycje w aktywa niematerialne wśród firm z UE stanowią 38 proc. wszystkich inwestycji. W Polsce, na Węgrzech czy Słowacji inwestycje w aktywa niematerialne wynoszą ok. 20 proc. wszystkich inwestycji, podczas gdy wśród liderów inwestycji w aktywa niematerialne, jak Irlandia czy Dania, stanowią ponad 40 proc. Do państw inwestujących najwięcej w aktywa niematerialne, oprócz kilku wyjątków, należą kraje centralnej i północnej Europy, jak (oprócz wspomnianych Irlandii i Danii) Czechy, Holandia, Austria, Szwecja, Niemcy i Francja. Po drugiej stronie widzimy głównie kraje z Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Słowacja, Węgry), Wschodniej (Rumunia, Bułgaria) czy Południowej (Portugalia, Grecja).
 

MSP inwestują więcej w aktywa niematerialne niż duże firmy

Jak zaznacza TG PIE małe i średnie przedsiębiorstwa inwestują więcej w aktywa niematerialne niż duże firmy, szczególnie jeśli chodzi o wydatki na szkolenia pracowników oraz wydatki na oprogramowanie i bazy danych.

Rezultaty te z jednej strony potwierdzają wyniki badania PIE realizowanego wśród firm działających w Polsce (będącego badaniem deklaratywnym), według których to średnie przedsiębiorstwa inwestowały w 2022 r. w aktywa niematerialne więcej niż duże firmy. Z drugiej strony, wyniki EBI pokazują, że np. w fundamentalnych dla rozwoju wydatkach na badania i rozwój przodują duże firmy.

Przy czym dane dotyczące stosowania zaawansowanych technologii również wskazują, że to duże firmy znacznie częściej stosują kilka (więcej niż jedna) nowoczesnych technologii (big data, roboty, platformy cyfrowe czy internet rzeczy). 50 proc. dużych firm stosuje wiele technologii wobec 33 proc. małych i średnich przedsiębiorstw.

Wartość oparta o aktywa niematerialne

Według Tygodnika aktywa niematerialne odgrywają dziś dużą rolę w gospodarce, a największe firmy na świecie pod względem kapitalizacji, jak Apple, Microsoft, Google czy Amazon opierają na nich swoją wartość. W Polsce wydatki na aktywa niematerialne są relatywnie niskie, ale ich rola będzie rosła. Pokazują to wyniki badań przeprowadzonych na średnich i dużych przedsiębiorstwach działających w Polsce, które będą podstawą raportu PIE edytowanego w najbliższych miesiącach.

O ile inwestycje w aktywa niematerialne w gospodarce zależą z jednej strony od jej struktury, której zmiana jest możliwa tylko w długim horyzoncie, o tyle zależą również od świadomości i decyzji zarządzających przedsiębiorstwami. Na tym drugim aspekcie w krótkim horyzoncie powinni skupić się odpowiedzialni za implementację polityk gospodarczych czy właściciele firm

Źródło

Skomentuj artykuł: