Nastolatek czerpie wiedzę o finansach z YouTube’a, a nie od rodziców

Niemal połowa nastolatków w wieku 12-15 lat uważa, że ich wiedza o finansach jest mała. Aż 80 proc. z nich wie, czym jest inflacja. Głównym źródłem wiedzy finansowej młodszych nastolatków jest dom i szkoła, a starszych TikTok i YouTube. Powód? Tylko 23 proc. rodziców wysoko ocenia swoją wiedzę na temat finansów. 

Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Santander Bank Polska pokazują, że nastolatkowie nisko oceniają swoją wiedzę na temat finansów.  

Niemal połowa badanych w wieku 12-15 lat nisko ocenia swoją wiedzę na temat finansów, zaledwie 7 proc. wysoko. Lepiej wygląda to u starszych nastolatków w wieku 16-18 lat, gdzie 22 proc. określa swoją wiedzę jako dużą. Okazuje się, że rodzice również nie czują się zbyt kompetentni w tej dziedzinie. Zaledwie 23 proc. deklaruje, że ich wiedza finansowa jest duża.

Nastolatkowie pozytywnie oceniają swoje umiejętności racjonalnego wydawania pieniędzy – 60 proc. starszych nastolatków (16-18 r.ż.) i 22 proc. młodszych (14-15 r.ż.) deklaruje, że wiedzą, jak mądrze kupować.

Wykres – ocena wiedzy na temat ekonomii  i gospodarki

– Nastolatkowie w wieku 12-15 lat dość nisko oceniają swoją wiedzę na temat ekonomii i gospodarki. Może to wynikać z tego, że – jak pokazują wyniki badania – niemal 60 proc. nastolatków rozmawia z rodzicami o sytuacji gospodarczej w Polsce rzadko lub wcale. Warto mieć świadomość, że duża odpowiedzialność za budowanie u młodych ludzi świadomości finansowej jest po stronie rodziców. Edukacja finansowa powinna być czymś naturalnym i pojawiać się w codziennych sytuacjach. Wyjazdy wakacyjne to dobry moment, aby porozmawiać z dzieckiem o zarządzaniu budżetem oraz podejmowaniu świadomych decyzji finansowych, aby otrzymane kieszonkowe wystarczyło na wszystkie zaplanowane podczas wyjazdu wydatki – wyjaśnia dr Agata Trzcińska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspertka dodaje, że niska ocena swojej wiedzy finansowej u młodszych nastolatków (12-15 lat) może wynikać także z mniejszego doświadczenia w zarządzaniu pieniędzmi. Dodatkowo edukacja finansowa w szkole pojawia się dopiero w klasach ponadpodstawowych, dlatego młodsi uczniowie mogą nie czuć się jeszcze kompetentni w tym temacie. Nastolatkowie lepiej oceniają swoje umiejętności racjonalnego wydawania pieniędzy niż ogólną wiedzę na temat finansów. Wynika to z tego, że dokonywanie zakupów oraz wybieranie spośród różnych ofert jest ich codziennością – mają w tym doświadczenie i dotyczy to ich bezpośrednio.

Co nastolatkowie wiedzą o inflacji i inwestowaniu?

Dziś nietrudno zetknąć się w przestrzeni internetowej czy medialnej z tematyką inwestycji, skierowaną do coraz młodszego grona odbiorców. Jaką wiedzę na temat instrumentów inwestycyjnych mają nastolatkowie oraz ich rodzice? 80 proc. nastolatków w wieku 16-18 lat, podobnie jak ich rodzice, poprawnie wykonało zadania testowe, weryfikujące wiedzę na temat stóp procentowych i procentu składanego. Problemem okazało się pytanie o dywersyfikację dochodów z inwestycji – prawie 30 proc. starszych nastolatków, jak i rodziców udzieliło na nie błędnej odpowiedzi. Badani mają jednak wiedzę na najbardziej palący od wielu miesięcy temat, jakim jest inflacja. Wyniki pokazują, że 80 proc. osób w wieku 12-15 lat wie, czym jest to zjawisko.

Wykres – pytania weryfikujące wiedzę

Rodzice i nauczyciele vs. internet – czyli skąd nastolatkowie czerpią wiedzę?

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Bank Polska wynika, że większość dzieci w wieku 12-15 lat uczy się na temat zarządzania pieniędzmi głównie w domu (50 proc.) i szkole (43 proc.). Jednak dla starszych nastolatków rodzice i nauczyciele przestają być głównym źródłem wiedzy, a staje się nim internet (49 proc.). Respondenci w wieku 16-18 lat najczęściej korzystają ze źródeł takich jak TikTok (48 proc.) czy YouTube (45 proc.). Często czerpią wiedzę również z Instagrama (31 proc.). Ponad 30 proc. wszystkich badanych nastolatków wskazuje jako źródło wiedzy telewizję. Najmniejszą popularnością cieszą się podkasty i prasa.

Wykres – gdzie nastolatkowie spotykają się  z informacjami na temat zarządzania pieniędzmi

– Budowanie świadomości finansowej u dzieci to proces, który trwa już od najmłodszych lat. Najlepszym sposobem na edukację w tym temacie są częste, rodzinne rozmowy. Jednak starsze dzieci zamiast zwracać się do rodziców, częściej szukają odpowiedzi w internecie. To normalne, że inne są ich potrzeby oraz postrzeganie świata. Jednak ważne, aby nadal kształtować u nich odpowiedzialne podejście do zarządzania pieniędzmi. To właśnie cel projektu Finansiaki. Chcemy pomóc rodzicom i nauczycielom w edukacji dzieci i nastolatków – mówi Agnieszka Glińska-Pytlarz z Santander Bank Polska, odpowiedzialna za projekt Finansiaki.

Materiały edukacyjne, które pomogą rodzicom w edukacji finansowej dzieci, można znaleźć na stronie www.finansiaki.pl.

***

Badanie przeprowadzone przez agencję badawczą IQS na zlecenie Santander Bank Polska dla projektu Finansiaki. Badanie przeprowadzone na próbie ogólnopolskiej metodą CAWI. Zbadano 1500 osób, w tym 500 rodziców, 500 nastolatków w wieku 12-15 lat i 500 nastolatków w wieku 16-18 lat.

Skomentuj artykuł: