Polska otrzyma ponad 5 mld euro zaliczek z KPO

Komisja Europejska wydała dziś pozytywną opinię nt. zmienionego KPO. Chodzi o dodatkowe pożyczki na kwotę 23 mld euro, o które Polska wystąpiła 31 marca i dodatkowe 2,76 mld euro dotacji z REPowerEU, które zaprogramowano w zmienionym KPO wysłanym do KE 31 sierpnia. Zaliczki, które Polska niebawem otrzyma to 20 proc. tej sumy, czyli ponad 5 mld euro.

- Wypłata tych środków to przede wszystkim efekt wielomiesięcznej pracy oraz bardzo skutecznych działań urzędników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Po rewizji budżet KPO powiększy się do 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,28 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Wypłata ponad 5 mld euro zaliczek nie zależy od spełnienia jakichkolwiek kamieni milowych przez Polskę.

Pieniądza z UE cały czas płyną. Dzięki temu min. ponad 2,2 mld euro trafi na rozwój turystyki ze środków unijnych na lata 2021-2027. - We wschodnich województwach naszego kraju drzemie ogromny potencjał dla rozwoju zrównoważonej turystyki – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na konferencji pn. "Rozwój branży turystycznej a zielona gospodarka", która odbyła się na Politechnice Rzeszowskiej. 

- W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 sektor turystyki otrzyma wsparcie z programów krajowych, programów regionalnych oraz z programów Interreg. To w sumie ponad 2,2 mld euro do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorców działających w branży turystycznej oraz przez inne podmioty z nią związane – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konferencji poświęconej funduszom europejskim dla branży turystycznej w Rzeszowie. - Liczymy na to, że przy wsparciu z funduszy europejskich, oferując usługi noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne  firmy uruchomią  lokalne łańcuchy dostaw, stworzą nowe miejsca pracy . Zyska na tym gospodarka lokalna i regionalna – dodała wiceszefowa MFiPR.

Projekty turystyczne będą miały charakter zintegrowany, czyli będą oddziaływały na gospodarkę i życie społeczne w regionie (np. na rynek pracy, przedsiębiorczość, ochronę przyrody, edukację lub włączenie społeczne).

Skomentuj artykuł: