Przeciętne pensje poszły w górę

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 r. wyniosło 8.408,79 zł, co oznacza wzrost o 12,0 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny.

W skali mdm, wynagrodzenie w marcu 2024 r. było wyższe od lutowego o 5,4 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny zauważa, że tempo wzrostu wynagrodzeń spowolniło, choć realne wynagrodzenia poszły w górę o 10 punktów procentowych.

„Marzec to kolejny bardzo mocny miesiąc na rynku pracy. Mimo spowolnienia w produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej płace utrzymały wysoką dynamikę wzrostu. Utrzymuje się więc trend poprawy sytuacji gospodarstw domowych, których płace po uwzględnieniu inflacji rosną bardzo mocno. Konsumenci w wydatkowaniu środków są jednak wstrzemięźliwi, skupiając się na razie na odbudowaniu nadszarpniętych poprzednią falą inflacji oszczędności” 

– skomentował dane dyrektor zarządzający platformy inwestycyjnej Portu Mikołaj Raczyński.

Według GUS, wzrost ten spowodowany był m.in. podwyżką wynagrodzeń, wypłatami nagród w tym nagród motywacyjnych, bonusów, premii rocznych, kwartalnych i świątecznych, nagród jubileuszowych, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)".

Skomentuj artykuł: