Przedsiębiorcy zainteresowani Małym ZUS plus

Osoby korzystające z małego ZUS plus mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez dodatkowe 12 miesięcy. Rozwiązanie to cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców – przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Mały ZUS plus to możliwość opłacania nawet cztery razy niższych składek na ubezpieczenia społeczne niż na zasadach ogólnych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł. Stosujący ulgę przedsiębiorca oblicza składki od połowy swojego przeciętnego miesięcznego dochodu w poprzednim roku. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Od sierpnia tego roku maksymalny okres korzystania z małego ZUS plus został wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystali, korzystają lub skorzystają z ulgi przynajmniej przez jeden miesiąc w 2023 roku

przypomniał w komunikacie Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS

Mały ZUS plus cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, którzy pytają o szczegóły. Według szacunków Zakładu z wprowadzanego rozwiązania może skorzystać w tym roku 66 tys. przedsiębiorców, a także 142 tys. osób w 2024 r. i 105 tys. osób z 2025 r.

dodał

ZUS wyjaśnia, że jeśli komuś ulga wyczerpała się np. na początku roku, ma czas na ponowne zgłoszenie się do niej do 31 grudnia br. W zgłoszeniu przedsiębiorca może wskazać miesiąc powrotu do ulgi, jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca w stosunku do daty dokonania zgłoszenia.

Z kolei ci, którzy aktualnie korzystają lub do końca roku zaczną korzystać z ulgi, nie będą musieli się z niej wyrejestrowywać po 36 lecz dopiero po 48 miesiącach. Jeśli takie osoby przerejestrują się w ZUS jako osoby ubezpieczone z kodem ubezpieczenia odpowiadającym małemu ZUS plus, maksymalny okres preferencji będzie dla nich liczony jako 48 miesięcy z kolejnych 72 miesięcy. W praktyce będzie to równoznaczne z możliwością korzystania z ulgi przez dodatkowe 12 miesięcy.

ZUS zaznacza, że korzystanie z ulgi jest dobrowolne. Przedsiębiorca może wybrać, czy chce opłacać niższe składki i przeznaczać zaoszczędzone pieniądze na inne cele, czy też wybrać wyższe składki, mając na uwadze, że w zamian za to może liczyć na wyższe zasiłek czy rentę, a w przyszłości emeryturę.

Źródło

Skomentuj artykuł: