Rekordowy wzrost zainteresowania usługą faktoringu

Wartość faktur, na podstawie których przedsiębiorcy ubiegają się o finansowanie, dynamicznie wzrasta. Spieniężenie faktur pozwala firmom uzyskać błyskawiczny dostęp do zamrożonych w nich pieniędzy i sfinansować bieżącą działalność bez potrzeby zaciągania kosztownych kredytów czy pożyczek. 

Według danych Polskiego Związku Faktorów (PZF), który zrzesza większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce, tylko w I półroczu 2023 r. wartość wierzytelności sięgała blisko 225,7 mld zł. Jak informuje Związek, finansowanie w formie faktoringu wybierają przeważnie firmy produkcyjne i dystrybucyjne.

Średnia wysokość pojedynczej faktury w 2022 r. wynosiła 12,2 tys. zł, w tym półroczu mediana to już 20 tys. zł. Z usług faktoringowych korzystają głównie przedsiębiorcy z sektora MŚP, a także właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, freelancerzy, startupy, duże firmy i wszelkiego rodzaju spółki.

Jedna z czołowych firm branży, Aforti Factor Group, należąca do Holdingu Aforti SA, wygenerowała wysoki wzrost usług faktoringowych, sięgający 157% w I półroczu 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. Tylko w pierwszym półroczu tego roku o ponad 21% wzrosła wartość salda w zestawieniu do całego ubiegłego roku i aż o 286% w stosunku do czerwca 2022 r. Aforti prowadzi działalność operacyjną w Polsce oraz poza granicami kraju, w tym na terenie Rumunii. 

- Wartość wszystkich operacji odnotowanych przez naszą spółkę w tym półroczu jest większa niż w ub. roku. Możliwość szybkiego odblokowania środków pieniężnych z faktur na pokrycie bieżących zobowiązań kontraktowych to jeden z kluczowych atrybutów wyróżniających faktoring na rynku wierzytelności - podkreśla Klaudiusz Sytek, prezes Aforti Holding SA. 

Źródło

Skomentuj artykuł: