Reskilling oczami Polaków

Ponad połowa pracujących Polaków w wieku 30-59 lat myślących o zmianę branży rozważa sektor IT. Jako główny powód tej decyzji aż 72% wskazuje na oczekiwane zarobki 36% na możliwości rozwoju osobistego, a 35% na potencjał rozwojowy samej branży. 

Takie wnioski płyną z  badania „Reskilling oczami Polaków”, zrealizowanego przez szkołę kompetencji cyfrowych Future Collars przy współpracy z Amazon. Autorką badania jest dr hab. Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badanie miało na celu zrozumienie, jak osoby w wieku 30-59 lat postrzegają swoją sytuację zawodową oraz możliwość przejścia do innej branży w tym do IT. Choć większość Polaków jest zadowolona z obecnej pracy, to jednak ponad połowa z nich rozważa zmianę ścieżki kariery. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego to branża IT najmocniej przyciąga ich uwagę?

– Fakt, że połowa badanych Polaków rozważa zmianę branży na IT, pokazuje, jak dynamicznie rozwija się zainteresowanie tym sektorem w Polsce. Jednak aby naprawdę wykorzystać ten potencjał, należy aktywnie przeciwdziałać mitom i stereotypom związanym z branżą. Kluczowe jest wspieranie edukacji i dostarczanie odpowiednich narzędzi, aby pomóc Polakom osiągnąć sukces w świecie technologii. W tym zakresie ogromnie ważne jest aktywne zaangażowanie się w tę zmianę ze strony pracodawców

mówi Marta Dworowska, dyr. ds. zasobów ludzkich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Amazon

35% badanych podjęło już działania przybliżające do zmiany branży na IT. Pokazuje to, że nie jest to tylko chwilowy kaprys, ale realny zamiar, który zaczyna nabierać kształtów w rzeczywistych działaniach. Najczęstsze kroki obejmują próby zrozumienia specyfiki branży i rynku pracy (70% respondentów), zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez różnorodne formy edukacji (66%), a także korzystanie z bogatych zasobów online (86%). Nie bez znaczenia jest również introspekcja – 58% badanych przygląda się własnym potrzebom, celom zawodowym i planuje swoją ścieżkę kariery.

- Ten głód wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, a przez to zbudowanie większej pewności siebie doskonale widzimy, obserwując program „Postaw na Swój Rozwój”, umożliwiający również rozwój kompetencji cyfrowych, który wdrożyliśmy w naszej firmie. Globalnie skorzystało z niego już ponad 150 tys. osób. Z pewnością wpływ na to ma fakt, że w jego ramach pokrywanych jest 95% opłat za wybrane kursy czy studia, niezależnie od tego, czy są one związane ze stanowiskiem zajmowanym przez pracownika. Wierzymy, że to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu – dla całego rynku, w co powinni uwierzyć wszyscy jego uczestnicy

dodaje Marta Dworowska

Badanie pokazuje, że 71% respondentów pozytywnie ocenia swoją sytuację zawodową. Przy bliższej analizie widoczne stają się jednak istotne różnice między płciami. Mężczyźni częściej niż kobiety odczuwają mocną pozycję w branży, co może wynikać z kulturowych oczekiwań lub rzeczywistych nierówności w miejscu pracy. Szczególnie widoczna jest różnica w postrzeganiu własnego statusu i rozpoznawalności zawodowej.

Branża IT, chociaż przyciąga uwagę, jest postrzegana jako trudno dostępna przez 48% respondentów, a 68% uważa, że sukces w tej branży wymaga zdolności matematycznych. Mimo rozważań o zmianie, duży odsetek badanych jest zadowolonych ze swojej pracy.

64% badanych deklaruje, że lubi swój zawód, 43% ceni sobie stabilność zatrudnienia a 33% wskazuje na satysfakcjonujące zarobki.

- W obliczu nieustannie ewoluującego krajobrazu zawodowego, kluczowe staje się głębokie zrozumienie motywacji, aspiracji oraz obaw pracowników w Polsce

komentuje Katarzyna Sekścińska. (źródło: Future Collars
Źródło

Skomentuj artykuł: