Taki będzie koszt wakacji kredytowych w przyszłym roku

Koszt wakacji kredytowych dla banków w przyszłym roku może sięgnąć 8 mld 59 mln zł - wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) dołączonej do projektu noweli ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Rządowy projekt ustawy, którego celem jest przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 r. trafił w piątek do Sejmu i został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

"Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane BIK (stan na 31 lipca 2023 r.) koszt przyszłych wakacji kredytowych (przy ich maksymalnym wykorzystaniu) ocenia się na 7 703 mln zł (kredyty o wartości nominalnej do 400 000 zł) oraz 357 mln zł (kredyty o wartości od 400 do 800 tys. zł spełniające dodatkowe kryterium uprawniające do 5 wnioskowania o wsparcie). Łączny, szacowany koszt może wynieść 8 059 mln zł"

podano w OSR

Dodano, że łączny koszt dotychczasowych wakacji kredytowych ujęty w wyniku finansowym banku i/lub kapitałach wynosił 12 mld 780 mln zł na dzień 30 września 2023 r.

W OSR poinformowano ponadto, że w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego szacuje się, że łączna wartość kredytów do objęcia wakacjami (kwota do spłaty) może wynosić ok. 268 mld 75 mln zł.

Przypomniano ponadto, że dotychczas obowiązujące wakacje kredytowe, według stanu na koniec września br. objęły 1,09 mln złotowych kredytów mieszkaniowych – wobec tylu kredytów banki pozytywnie rozpatrzyły wnioski kredytobiorców o zawieszenie spłaty.

"Kredyty objęte wakacjami stanowiły 57 proc. liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych oraz 68 proc. wartości wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych. Łączna wartość nadpłat kapitału dla kredytów objętych wakacjami kredytowymi, dokonanych od momentu objęcia danego kredytu wakacjami kredytowymi, to 19,1 mld zł, co stanowi 129 proc. łącznej wartości rat kapitałowych i odsetkowych, które zostały zawieszone, a byłyby wymagane do dnia 30 czerwca 2023 r." 

dodano

Pod koniec października rząd przyjął projekt ustawy przedłużającej na 2024 r. wakacje kredytowe dla posiadaczy kredytów hipotecznych.

Zgodnie z projektem, zawieszenie spłaty kredytu w przyszłym roku będzie możliwe na warunkach, jakie obowiązywały w 2023 r. Jednak w stosunku do obowiązujących regulacji, ograniczona zostanie liczba osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty. Taka możliwość przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł.

W przypadku, gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 tys. zł, ale nie wyższa niż 800 tys. zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe. Jednak wówczas koszt obsługi kredytu (rata kapitałowa i odsetkowa) będzie musiał przekroczyć 50 proc. dochodu gospodarstwa domowego.

Źródło

Skomentuj artykuł: