Troska o bezpieczeństwo osób starszych, również to finansowe, to obowiązek państwa

20 października obchodzony jest Europejski Dzień Seniora. Z tej okazji Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina o najważniejszych rozwiązaniach polityki państwa wobec osób starszych.

- Polityka senioralna, troska o bezpieczeństwo osób starszych, również to finansowe, to obowiązek państwa. To także wcielanie w życie idei solidarności międzypokoleniowej i społecznej. Nie traktujemy nakładów na programy senioralne wyłącznie jako koszty, to nie jest tabela w arkuszu kalkulacyjnym. To realne wsparcie dla budżetów milionów Polaków. Seniorzy zasługują na godną jesień życia – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Minister przypomina, że w 2023 roku do katalogu świadczeń dla emerytów i rencistów na stałe wpisana została tzw. 14. emerytura, co gwarantuje wypłatę świadczenia niezależnie od okoliczności. Obok 14. emerytury wsparciem dla osób starszych jest też 13. emerytura wypłacana od 2019 roku i gwarantowana ustawą, a także korzystna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, na które w tym roku rząd przeznaczył rekordowe 44 mld zł.

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że na waloryzację i wypłatę 13. i 14. emerytury w latach 2019-2023 łącznie przeznaczono ok. 196,55 mld zł. A przecież to nie wszystko, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2019 roku wprowadził również tzw. emeryturę matczyną, przyznawaną w ramach programu Mama 4+.

Do tego dochodzą jeszcze m.in. niższe podatki i zerowy PIT dla emerytów. Poszerzona została również grupa osób uprawnionych do bezpłatnych leków o seniorów powyżej 65 lat. Wcześniej było to 75+. To duża zmiana, dzięki której w kieszeniach wielu polskich seniorów zostaną środki, które wcześniej wydawane były w aptekach.

Aktywność na wagę złota

- W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przykładamy również dużą wagę do tworzenia przestrzeni przyjaznej osobom starszym, oferującej różnorodne formy aktywności – od fizycznej, przez zajęcia edukacyjne po integrację społeczną i międzypokoleniową. Temu służą m.in. realizowane przez Ministerstwo programy Senior+ i Aktywni+, które są ważną częścią polityki senioralnej państwa. Dzięki tego rodzaju działaniom osoby starsze w Polsce mogą pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, mogą czuć się ważne i potrzebne – mówi minister Marlena Maląg.

Dzięki programowi Senior+ powstają nowe Dzienne Domy i Kluby dla seniorów. Przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w placówkach, seniorzy mają możliwości rozwoju swojego potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz okazję do spotkania z rówieśnikami. W latach 2015-2022 powstało w Polsce ok. 1,2 tys. ośrodków wsparcia. Z programu korzysta ponad 28 tys. seniorów.

Z kolei głównym celem Programu Aktywni+ jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, poprzez rozszerzenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, zaangażowanie osób starszych w obszarze rynku pracy oraz wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych.

- Do 2025 roku na te programy przeznaczymy pół miliarda złotych  – wskazuje minister Marlena Maląg.

Emerytury pomostowe

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych oznacza, że świadczenia te będą przysługiwać także tym osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r. Dzięki temu prawo do emerytury pomostowej uzyska znacznie większa grupa osób.

Ważną zmianą jest też uchylenie wygasającego charakteru tych świadczeń. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności wykonywania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, ponieważ młodsi pracownicy uzyskają prawo do emerytury pomostowej.

To niezwykle ważne i postulowane społecznie zmiany. Rozwiązania te udało nam się wypracować razem z NSZZ „Solidarność”. Wsłuchujemy się w głosy Polaków, w głosy różnych środowisk i robimy co w naszej mocy, by odpowiadać na ich potrzeby – podkreśla minister Maląg.

„Nie oszczędzamy kosztem Polaków”

Jak wskazuje szefowa resortu rodziny, to wszystko – wsparcie finansowe, wspieranie aktywności, a także troska o mniej samodzielnych seniorów – ma na celu zapewnienie im bezpieczeństwa, poczucia przynależności, zapewnienia poczucia godności. Osoby starsze, które przez wiele lat pracowały i budowały polską gospodarkę, które wychowywały kolejne pokolenia Polaków, po prostu na to zasługują.

Skomentuj artykuł: