Dostaniesz jeden „darmowy” miesiąc korzystania z prądu

Sprzedawcy energii elektrycznej właśnie informują odbiorców, jak skorzystać z jednorazowego upustu. Rozwiązanie, wprowadzone przez rząd, obniża gospodarstwom domowym należności za prąd o ponad 120 zł. Dzięki temu rachunki za energię elektryczną będą w br. niższe niż w 2022 r., a gospodarstwa domowe ze średnim zużyciem otrzymają nawet jeden „darmowy” miesiąc korzystania z prądu. 

Tauron informuje, że wdraża “kolejne rządowe rozwiązanie, które przyniesie gospodarstwom domowym korzyść finansową w postaci obniżki należności za prąd za 2023 rok o 125,34 zł”. Aby otrzymać zniżkę, należy pobierać energię na potrzeby gospodarstwa domowego i spełnić jeden z warunków: zmniejszyć zużycie prądu od Taruona o przynajmniej 5% przez trzy kolejne miesiące między 1 stycznia 2023 r. a 30 września 2023 r. w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku, wyrazić zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, lub otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, lub też być prosumentem - wyjaśnia Gazeta Polska Codziennie. 
– Proste czynności jak choćby przejście na fakturę elektroniczną, przełożą się dla naszych klientów na wymierną korzyść finansową jaką jest upust w wysokości jednego, średniego miesięcznego rachunku. Chcemy by proces rozliczenia gospodarstw domowych przebiegał sprawnie i jak najszybciej. Od samego początku wspieramy działania rządu mające na celu minimalizowanie skutków wzrostu cen energii elektrycznej dla Polaków, tak będzie i tym razem – powiedział Jakub Kowaleczko, wiceprezes zarządu ds. handlowych Enea S.A. Spółka wspiera rozwiązania stosowane w ramach Tarczy Solidarnościowej. Tylko w I półroczu tego roku przeznaczyła blisko 1,6 mld zł z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.  
Natomiast Tauron poinformował, że ponad pięć milionów jego klientów zaoszczędzi w tym roku na rachunkach za energię elektryczną nawet 4 tysiące złotych. Będzie to możliwe dzięki zwiększonym limitom dla energii elektrycznej wprowadzonym przez rządowe tarcze. - Od początku roku we współpracy z administracją rządową wprowadzamy rozwiązania chroniące gospodarstwa domowe przed wysokimi cenami energii elektrycznej. Najnowsza inicjatywa rządu pozwoli na obniżenie rachunków każdego gospodarstwa domowego o ponad 120 złotych, a co za tym idzie ułatwi życie milionom gospodarstw domowych – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. Przypomnijmy, że w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej limity zużycia energii do których ceny będą zamrożone, zostały zwiększone. Wszystkie gospodarstwa domowe korzystają z zamrożonych cen do limitu zużycia 3000 kWh. Żeby skorzystać z większego limitu, nic nie trzeba robić. Wyższe limity obejmą również gospodarstwa domowe, które przed wejściem w życie zwiększenia wsparcia w ramach Tarczy Solidarnościowej przekroczyły dotychczasowy limit. Klienci, którzy są uprawnieni do skorzystania z podwyższonych limitów 3600 kWh lub 4000 kWh muszą założyć specjalne oświadczenia. W tej grupie znajdują się m.in. gospodarstwa domowe, w których zamieszkują osoby z niepełnosprawnością, rolnicy i klienci, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. - Duże rodziny mogą zaoszczędzić nawet 3 tys. złotych na rachunkach za prąd dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej. Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny i złożenie oświadczenia. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny można złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub elektronicznie, za pośrednictwem platformy Emp@tia  pod adresem empatia.mpips.gov.pl. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne – podkreśla prezes Szczeszek. Natomiast w efekcie wejścia w życie wspomnianego na wstępie rozwiązania Tauron w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi za 2023 rok obniży rachunki o 12 procent, co przełoży się na wartość wynoszącą ponad 120 zł.
Pomoc w załatwieniu swoich spraw w firmach energetycznych można uzyskać poprzez kilka kanałów kontaktu. W tauronie są to m.in.: aplikacja mobilna Mój TAURON, czat, aplikacja Messenger na Facebooku, formularz kontaktowy na stronie internetowej. Najwygodniejszy dla siebie kanał kontaktu można wybrać na stronie klient.tauron.pl. 

Polskie gospodarstwa domowe płacą za prąd jedną z najniższych cen w Europie. Dzięki znowelizowanej ustawie cena maksymalna dla odbiorców wrażliwych, samorządów oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw także ulegnie obniżeniu i od 1 października 2023 r. - wyniesie 693 zł za 1000 kWh + stawka akcyzy, czyli będzie takiej samej wysokości jak dla gospodarstw domowych. Ceny za energię elektryczną dla gospodarstw domowych obniżą się jeszcze bardziej - zapewnią 5-proc. zniżkę zamrożonych cen energii. Firmy energetyczne skorygują rozliczenia klientów od 1 stycznia 2023 roku, poprzez obniżenie o 5 proc. ceny energii w ramach ustawowych limitów zużycia. Nadpłata wynikająca ze skorygowania cen zostanie rozliczona w najbliższej po wejściu w życie ustawy fakturze rozliczeniowej klienta. - Polskie gospodarstwa domowe płacą za energię elektryczną jedną z najniższych cen w Europie  – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Dzięki wsparciu polskiego rządu i polskich firm energetycznych, w tym PGE, która przekaże w 2023 roku 10 mld złotych na działania obniżające ceny energii roczne oszczędności gospodarstw domowych mogą wynieść nawet 4000 złotych - dodaje. Jak wynika z danych Agencji Rynku Energii, polskie gospodarstwa domowe w większości płacą za energię średnio 110,17 euro brutto za jedną megawatogodzinę (1000 kWh). To preferencyjna stawka za energię zużywaną do limitu w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego. ARE przeanalizowała maksymalne limity cen energii dla gospodarstw domowych obowiązujące w kilkunastu europejskich krajach na dzień 30 czerwca br. W Europie, najniższy spośród analizowanych krajów limit jest w Chorwacji i na Słowenii (ok. 100 euro/MWh), a najwyższy w Niemczech (400 euro/MWh), Austrii (480 euro/MWh), Holandii (484 euro/MWh) i Włoszech (491,37 euro/MWh). Na ich tle nawet maksymalna cena energii w Polsce, czyli 185,36 euro/MWh, jest znacząco poniżej średniej, a należy podkreślić, że większość gospodarstw domowych w Polsce za zużywaną energię płaci zaledwie wspomniane 110,17 euro/MWh.

Skomentuj artykuł: