PPK mają 4,8 tys. umów w 2 etapie

W drugim etapie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych podpisano 4,8 tys. umów, czyli z około jedną czwartą firm w tym przedziale - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podczas środowej prezentacji.

Jak wskazał, drugi etap wdrażania PPK obejmuje ok. 20 tys. firm, zatrudniających ok. 2 mln pracowników.

"Na dzień dzisiejszy mamy podpisanych 4 tys. 800 umów, czyli jedna czwarta firm, które są zobowiązane do utworzenia PPK w ramach drugiego etapu, już zawarła umowy o zarządzanie"

powiedział. 

Dodał, że proces ten przebiega "lepiej" niż w pierwszym etapie, gdy większość pracodawców podejmowała tę decyzję w ostatniej chwili. Powiedział, że spodziewa się kumulacji nowych umów w marcu i kwietniu.

"Na ten moment nie widzimy tutaj problemów, jeżeli chodzi o tworzenie tych programów w firmach o średniej wielkości"

ocenił.

Zdaniem szefa PFR jest jeszcze zbyt wcześnie, by podać istotne dane dotyczące partycypacji pracowników w drugim etapie PPK.

Według Borysa w sumie uczestnicy programu zgromadzili ponad pół miliarda złotych oszczędności w ramach funduszy dedykowanych programowi, a na koniec kwietnia kwota ta przekroczy 1 mld zł.

"Zakładamy, że po całym wdrożeniu ta kwota oszczędności w skali rocznej to będzie blisko 10 mld zł, która będzie dodatkowo gromadzona i będzie budowała oszczędności długoterminowe Polaków"

powiedział.

Dodał, że w marcu zostanie dokonana dopłata roczna, a kwota ta wyniesie blisko 35 mln zł, która trafi do 145 tys. pracowników.

"Generalnie szacujemy, że w 2020 r. w ramach samych opłat powitalnych do pracowników uczestniczących w PPK trafi kwota ok. 400 mln zł"

poinformował.

Paweł Borys zapewniał również podczas spotkania, że uczestnicy PPK nie powinni obawiać się spadków na giełdach związanych z epidemią koronawirusa.

"Konstrukcja PPK oparta jest o bardzo nowoczesną politykę inwestycyjną i zawiera mechanizmy, które mają zabezpieczyć uczestników tych programów przed takimi turbulencjami"

powiedział.

Prezes PFR poinformował także, iż poziom partycypacji w programie utrzymuje się na stabilnym poziomie.

"Zaobserwowaliśmy w grudniu, styczniu pewien spadek, jeśli chodzi o liczbę uczestników. On był rzędu kilkudziesięciu tysięcy pracowników. Natomiast po takim jednorazowym spadku ta tendencja w ostatnim miesiącu, dwóch się ustabilizowała i nawet widzimy mały przyrost uczestników PPK w ostatnich tygodniach, więc nie jest to istotna zmiana"

ocenił.

W jego ocenie, kluczowym czynnikiem, który wpływa na decyzję pracowników, czy wziąć udział w programie, jest postawa pracodawcy wobec PPK. Z badań przeprowadzonych przez CBOS na zlecenie PFR wynika, że podstawowym źródłem informacji o PPK dla pracowników jest właśnie pracodawca. Według badań ankietowych, ok. jedna trzecia pracodawców zachęcała do uczestnictwa w programie, ok. 60 proc. miała do niego neutralny stosunek, a tylko ok. 1.5 proc. - negatywny.

W ramach promocji programu wśród pracodawców PFR wyróżnia tych, którzy zaangażowali się we wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w swoich firmach nagrodą „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”. W środę prezes Paweł Borys wręczył dyplomy firmom nagrodzonym w drugiej edycji programu: Fakro, Google Polska, Notus Finanse, Scania Polska oraz Welcome Airport Services.

Druga tura wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych, która obejmuje przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 250 osób rozpoczęła się 1 stycznia 2020 r. Tzw. średnie firmy najpóźniej do 24 kwietnia 2020 muszą podpisać umowy o zarządzanie środkami z PPK z jedną z 20 uprawnionych do tego instytucji finansowych. Z kolei 11 maja 2020 roku mija termin podpisywania umów o prowadzenie PPK (umowa zawarta przez pracodawcę, w imieniu zatrudnionych).

Pierwsza tura - obejmująca największe przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 osób) zakończyła się 12 listopada 2019 roku. Do PPK przystąpiło w sumie 39 proc. z ok. 3 mln uprawnionych. Włącznie z uczestnikami Pracowniczych Programów Emerytalnych - jak wyliczył Polski Fundusz Rozwoju - partycypacja w PPK wyniosła 41 proc.

W trzeciej turze do PPK mają przystąpić podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób. obowiązek ten dotyczy ok. 58 tys. firm, w których pracuje ok. 1,7 mln osób. Na podpisanie umów o zarządzanie małe firmy mają czas do 27 października 20120 roku, natomiast termin podpisanie umów o prowadzenie mija 10 listopada 2020 roku.

W czwartej turze, która rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku do PPK muszą przystąpić jednostki sektora finansów publicznych. Z danych PFR wynika, że jest ich ok. 83 tys. Liczba zatrudnionych to 5,7 mln osób. 

Źródło

Skomentuj artykuł: