W 2023 duży wzrost wartości odszkodowań

W ubiegłym roku polscy ubezpieczyciele objęli ochroną transakcje handlowe na kwotę 911 mld zł; to wartość o 10 proc. wyższa niż w 2022 r. - poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń. Dodano, że ubezpieczyciele należności wypłacili ponadto 384,5 mln zł odszkodowań.

"W 2023 roku ubezpieczyciele objęli ochroną transakcje handlowe na kwotę 911 mld złotych. To o 10 proc. więcej niż w roku poprzednim. Ta kwota to niemal 29,3 proc. wartości całej polskiej gospodarki w 2023 r. i jest o 38 proc. większa niż budżet państwa" - wskazano w informacji PIU.

Dodano, że w 2023 r. ubezpieczyciele należności wypłacili odszkodowania na sumę 384,5 mln zł, co oznacza wzrost o 75 proc. w porównaniu do 2022 r. 

"Wyższe wypłaty z ubezpieczeń należności wynikają z pogarszającej się sytuacji płatniczej przedsiębiorstw w porównaniu do lat 2020–2022, kiedy funkcjonowały one w środowisku wysokiej podaży pieniądza"

 - wyjaśniono.

Izba zaznaczyła, że polskie firmy oraz zagraniczni odbiorcy polskich towarów i usług działają obecnie w środowisku wysokich stóp procentowych. Dodatkowo wzrost wartości szkód jest pochodną wzrostu wartości ubezpieczonych obrotów.

"Więcej ubezpieczonych obrotów wynika nie tylko z aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, inflacji, ale także z rosnącej roli kredytu kupieckiego w gospodarce w warunkach podwyższania kosztów krótkoterminowych kredytów bankowych" - tłumaczy dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych w PIU Rafał Mańkowski.

Jak dodano w informacji, podmioty gospodarcze coraz lepiej zarządzają ryzykiem płatności.

 "Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem należności, a firmy, które już z tej formy zabezpieczenia korzystają – rozszerzają swoją działalność" - dodano.

"Zakłady ubezpieczeń dostarczają informacje gospodarcze, pomagają w zarządzaniu limitami kredytu kupieckiego dla poszczególnych odbiorców towarów i usług. Uczestniczą też w windykacji wypłat odszkodowań w razie braku płatności za fakturę. Dzięki temu firmy mogą zachować rentowność i rozwijać się, mimo słabszego popytu wewnętrznego oraz nienajlepszej koniunktury wśród głównych partnerów handlowych Polski" - wskazał Mańkowski. 

Źródło

Skomentuj artykuł: