Już za kilka miesięcy wakacje - a Grekom brak... 60 tysięcy pracowników w turystyce

Grecki sektor turystyczny zmierza ku kolejnemu rekordowemu sezonowi, ale brak personelu, szacowany na 60 tys. osób, staje się coraz większym problemem. Popyt na pracowników nasila się przed rozpoczęciem sezonu letniego, jednak brak nieruchomości dla pracowników i sezonowość pracy komplikują sytuację.

Grecy przygotowują się na nowy sezon turystyczny, ale napotykają poważne trudności w znalezieniu odpowiedniej liczby pracowników. Według szacunków, w tym roku brakuje aż około 60 tys. pracowników w sektorze turystycznym. Zbliżający się sezon letni dodatkowo nasila popyt na personel, zarówno w dużych hotelach, jak i mniejszych zakwaterowaniach. Według informacji ze środowiska hotelarzy, trudno jest znaleźć doświadczonych i wyspecjalizowanych pracowników, zwłaszcza w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych.

Brak personelu stał się bardziej wyczuwalny po pandemii, kiedy hotele przez długi czas pozostawały zamknięte, a sezon turystyczny był jedną wielką klęską finansową. Wiele osób zatrudnionych w branży turystycznej postanowiło wówczas zmienić branżę na taką, która oferuje większą stabilność, lepsze zarobki i krótszy czas pracy, np. w branży dostawczej.

Mimo ogólnego ożywienia greckiego sektora turystycznego problem ten nadal istnieje i pogłębia się. Według ekspertów z greckiej branży hotelarskiej, przyczyny tego problemu są wieloczynnikowe.

Sezonowość pracy w turystyce nadal pozostaje jednym z głównych czynników, który jednak łączy się z trudnościami w znalezieniu mieszkania w popularnych miejscach o ograniczonej liczbie nieruchomości (albowiem duża część z nich jest również przeznaczona na krótkoterminowe wynajmy). Jeśli hotele nie zapewniają zakwaterowania dla swoich pracowników, sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ ceny najmu wzrastają. Mykonos, Santoryn i Kreta należą do miejsc, gdzie ten problem jest najbardziej palący. Nawet jeśli pensje są wysokie, jak zauważają hotelarze, kwestia braku dachu nad głową jest decydującym czynnikiem.

Inne problemy to te, z jakimi borykają się pracownicy sezonowi. Według Panhelleńskiej Konfederacji Pracowników Turystyki, pracownicy sezonowi muszą żyć co najmniej przez pięć miesięcy bez dochodu, podczas gdy okres świadczeń obejmuje maksymalnie trzech miesięcy. W tym roku istniał również problem z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych, których beneficjenci złożyli wnioski w październiku-listopadzie, ale wciąż ich nie otrzymali.

Te wyzwania występują w momencie, gdy - według danych z zagranicy i prognoz - turystyka zmierza w tym roku do nowego wielkiego rekordu, z liczbą zagranicznych gości przewyższającą poprzednie. Według Banku Grecji, przychody z turystyki w 2023 roku wzrosły do 20,5 miliardów euro, w porównaniu z 17,7 miliardami euro w 2022 roku i 18,2 miliardami euro w 2019 roku, a liczba przyjazdów turystycznych wzrosła do 32,7 miliona gości, co oznacza roczny skok o 17,6% w stosunku do 27,8 miliona turystów, którzy odwiedzili kraj w 2022 roku i o 4,4% w stosunku do 31,3 miliona turystów w 2019 roku.

Jak wykazały badania Instytutu Badań i Prognoz Turystycznych, w 2023 roku brakowało 53 229 pracowników w stosunku do 265 782 przewidywanych miejsc pracy. Szacuje się, że udział wakatów wynosi 20%, co oznacza niewielkie zmniejszenie w porównaniu z dwoma poprzednimi latami. Jeśli chodzi o hotele, najwyższy odsetek wakatów obserwuje się w hotelach trzygwiazdkowych (24%), a najniższy - w hotelach pięciogwiazdkowych (14%). W liczbach bezwzględnych, najwięcej wakatów występuje w hotelach czterogwiazdkowych (16 381).

Z 37 badanych specjalności najbardziej pożądaną jest pozycja pokojówki, która stanowi 16% przewidywanych miejsc pracy, 17% obsadzonych miejsc i 12% wszystkich wakatów. Zresztą ogółem - aż 53% wszystkich miejsc pracy, 52% obsadzonych miejsc i 45% wszystkich wakatów obejmuje specjalności pokojówki, kelnera, recepcjonisty, asystenta kelnera, baristy, kucharza i technicznego wsparcia.

Braki obserwuje się również w wyspecjalizowanym personelu i kluczowych działach niezbędnych do zorganizowania, zarządzania i płynnej pracy współczesnych hoteli. Obserwuje się tendencję wzrostową odsetka hoteli korzystających z usług outsourcingu. W 2021 roku 68% hoteli korzystało z outsourcingu w co najmniej jednej dziedzinie, a odsetek ten wzrósł do 82% w 2023 roku. Istnieje również tendencja wzrostowa odsetka hoteli korzystających z usług outsourcingu w więcej niż jednym dziale. Najczęściej świadczoną usługą przez zewnętrznego partnera dla 60% hoteli jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Skomentuj artykuł: