Prawie 40% handlowców ma trudności z realizacją narzuconych celów

17% handlowców otrzymuje stałą premię bez względu na wyniki sprzedażowe, 48% z pracowników sprzedaży odbiera ją w cyklu miesięcznym. Jeżeli chodzi o wymagania konieczne do uzyskania premii, prawie 38% pracowników działu sprzedaży uznaje narzucone cele za trudne do zrealizowania, a  tylko 10% za zdecydowanie lub raczej łatwe do osiągnięcia - wynika z badania poświęconego działom sprzedaży, przeprowadzonego w ramach „Raportu o wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach” przez firmę Grafton Recruitment. 

Jak wynika z „Raportu o wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach. Dział sprzedaży”, jedynie co 10 handlowiec uznaje oferowany mu system prowizyjny za zdecydowanie korzystny. Ponad 20% ankietowanych ocenia dodatek do wynagrodzenia neutralnie, natomiast aż 19% negatywnie. Czy można więc stworzyć system premiowy zgodny z oczekiwaniami pracowników i pracodawców?

Stworzenie systemu premiowego dla zespołu handlowego nie jest zadaniem łatwym. Z jednej strony mamy interesy finansowe organizacji, z drugiej płacowe pracownika. Jest też wspólny interes obu stron - sukces firmy. Ważne jest, aby pracodawcy zrozumieli, że systemy premiowe odgrywają kluczową rolę w motywowaniu pracowników do osiągania wyższych wyników i zaangażowania w wykonywanie swoich zadań. Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań, w kwestii tworzenia przejrzystej polityki premiowej w większości przedsiębiorstw jest jeszcze dużo do nadrobienia

mówi Ewa Michalska, dyr. operacyjna w Grafton Recruitment

– Dobrym sposobem na rozliczanie handlowców z konkretnych aktywności jest powiązanie ich z poszczególnymi etapami procesu sprzedaży. Przykładem dobrych mierników aktywności może być liczba spotkań demo umówionych z firmami, które pasują do profilu idealnego klienta lub liczba leadów kwalifikowanych

tłumaczy Tomasz Zagdan, konsultant ds. sprzedaży B2B w 321 GROW

Jak wynika ze wspomnianego badania, najpopularniejszym systemem prowizyjnym wskazywanym przez niemal połowę ankietowanych przez nas pracowników działów sprzedaży, jest wypłata prowizji w cyklu miesięcznym. Co piąty handlowiec otrzymuje premię kwartalnie. W systemie rocznym prowizje otrzymuje 12% ankietowanych.

Dodatkowa gratyfikacja finansowa wypłacana jest najczęściej jako część zysku lub marży. Dużą popularnością cieszą się także premie określane jako część realizacji określonych celów, w formie progów prowizyjnych oraz jako część wynagrodzenia podstawowego.

– Niezwykle istotne jest unikanie wszelkich nieporozumień związanych z uczciwością i sprawiedliwością systemu wynagrodzeń, gdyż może to negatywnie wpłynąć na jego skuteczność, a nawet doprowadzić do odejścia z organizacji najlepszych handlowców. Najczęściej na poczucie niesprawiedliwości wpływa uznaniowość zasad naliczania premii lub prowizji i brak jasnych reguł ich przyznawania. Może ono wynikać również z zakładania jednakowych celów i prowizji bez względu na region lub potencjał bazy klientów. W efekcie handlowiec, który pracuje w regionie o dużym potencjale sprzedażowym, np. w aglomeracjach miejskich Warszawy czy Śląska uzyskuje wyższą prowizję niż ten z regionu Warmińsko – Mazurskiego czy Podlaskiego. To powoduje frustrację

podsumowuje Tomasz Zagdan

Na wysokość wynagrodzenia wpływa doświadczenie, branża, odpowiedzialność stanowiska, znajomość języków obcych oraz lokalizacja miejsca zatrudnienia. Pensja rozpoczynających pracę w działach sprzedaży wynosi od 5 000 zł w branżach technicznych, FMCG, IT i telekomunikacji oraz usług B2B do 9 000 zł w branżach technicznych. Osoby mające od 1 do 3 lat doświadczenia zarabiają już od 5 500 zł do 12 000 zł, a te mające od 3 do 5 lat doświadczenia od 7 000 zł (farmacja i usługi medyczne, Łódź, Katowice, Kraków) do 16 000 zł (usługi B2B w Warszawie), powyżej 5 lat pracy od 9 500 zł (branża techniczna, Kraków) do nawet 18 000 zł (IT, Warszawa).

Wynagrodzenie rośnie wraz ze zwiększeniem odpowiedzialności. Na stanowisku Regional Manager w branży usług B2B pensja wynosi od 11 000 zł w Łodzi do 23 000 zł w Warszawie.

Skomentuj artykuł: