Rośnie globalny eksport broni. Kto kupuje najwięcej sprzętu dla armii?

Międzynarodowe dostawy broni wzrosły w latach 2015-19 o 5,5 proc. w porównaniu z okresem 2010-2014 - głosi opublikowany w poniedziałek raport Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI).

Według niego, w ubiegłym pięcioleciu największym eksporterem uzbrojenia były USA, na które przypadło 36 proc. jego globalnego wywozu. Na kolejnych miejscach uplasowały się Rosja (21 proc.), Francja (7,9 proc.), Niemcy (5,8 proc.) i Chiny (5,5 proc.).

"Połowa eksportu broni z USA w ciągu ostatnich pięciu lat trafiła na Bliski Wschód, z czego połowa została zakupiona przez Arabię Saudyjską" 

podkreśla ekspert SIPRI Pieter D. Wezeman.

Jak wskazuje raport SIPRI, wartość saudyjskiego importu broni w latach 2015-19 była o 130 proc. wyższa niż w pięcioleciu poprzednim. Dało to Arabii Saudyjskiej pierwsze miejsce na liście światowych importerów uzbrojenia z udziałem 12 proc. "Mimo wyrażanych w USA i w Wielkiej Brytanii niebłahych zastrzeżeń wobec interwencji wojskowej Arabii Saudyjskiej w Jemenie oba te państwa kontynuowały w latach 2015-19 dostawy broni do Arabii Saudyjskiej" - zaznacza raport. Dodaje, że z drugiej strony dla USA wzmocnienie militarne Arabii Saudyjskiej stanowi przeciwwagę dla wspólnego wroga jakim jest Iran.

W ubiegłym pięcioleciu na USA przypadło 73 proc. saudyjskiego importu broni, a na Wielką Brytanię 13 proc.

W porównaniu z latami 2010-14 udział Rosji w światowym eksporcie broni zmniejszył się w ubiegłym pięcioleciu o 21 proc., co wiąże się przede wszystkim ze znaczną redukcją zamówień składanych przez Indie. Nie zrekompensował tego równoczesny wzrost dostaw dla Egiptu i Iraku.

W latach 2015-19 Francja sprzedała za granicę o 72 proc. więcej broni niż w poprzednich pięciu latach, dzięki czemu jej procentowy udział w globalnym eksporcie osiągnął najwyższy od 30 lat poziom. Francja odniosła korzyści ze wzrostu popytu na sprzęt wojskowy w Egipcie, Katarze oraz Indiach.

W przypadku Niemiec liczony pięciolecie do pięciolecia wzrost eksportu broni wyniósł 17 proc. Najważniejszymi niemieckimi klientami były Korea Południowa, której dostarczono cztery okręty podwodne, jak również Grecja i Algieria.

Chiński eksport broni wzrósł w tym samym czasie o 6,3 proc.

Poza Arabią Saudyjską, największe udziały w światowym imporcie uzbrojenia miały w ubiegłym pięcioleciu Indie (9,2 proc.), Egipt (5,8 proc.) i Australia (4,9 proc.).

Źródło

Skomentuj artykuł: