Fundusze wspierają polską wieś

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda wziął udział w wydarzeniu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa". Organizatorom wydarzenia przyświecał cel przedstawienia konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności. To także ważny sektor gospodarki biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo energetyczne.

- Trudno sobie wyobrazić silną polską gospodarkę bez silnego rolnictwa. Fundusze Europejskie stały się już naturalnym elementem polskiej rzeczywistości, zmieniają też polską wieś. Jako resort odpowiedzialny za politykę regionalną od dawna podejmujemy wysiłki na rzecz wsparcia polskiej wsi. Mieszkańcy obszarów wiejskich potrzebują stworzenia takich warunków, by móc konkurować pod względem jakości życia z mieszkańcami miast – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. - Fundusze unijne od lat uzupełniają budżet państwa jako jedno ze źródeł finansowania przemian, jakie zachodzą w Polsce. Wspierają rozwój ekonomiczny, infrastrukturalny i społeczny. Pozwalają na realizację szerszego wachlarza inwestycji – dodał minister.

Jak zaznaczył minister Puda wg szacunków wartość dofinansowania unijnego w ramach perspektywy 2014-2020 dla inwestycji na terenach wiejskich to ok. 104 miliardy złotych. To prawie jedna trzecia dofinansowania przyznanego w ramach programów krajowych i regionalnych. - Środki polityki spójności były i są nadal silnym bodźcem mającym wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Dotychczas prowadzone badania wskazują, że fundusze europejskie przyczyniają się do zmniejszania różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi obszarami oraz skutecznej realizacji polityki równomiernego rozwoju regionów – mówił minister Puda.

W swoim wystąpieniu minister funduszy i polityki regionalnej przedstawił m.in. szereg programów i działań prowadzonych przez resort, które pozytywnie wpłynęły na sytuację mieszkańców obszarów wiejskich takich jak rozwój krótkich łańcuchów dostaw w rolnictwie i przetwórstwie, cyfryzacja i tworzenie e-usług, budowa systemów zaopatrzenia w wodę i systemów oczyszczania ścieków oraz wsparcie edukacji (także zdalnej), cyfryzacja szkół, inwestycje w szybki internet, a także projekty dotyczące ochrony środowiska naturalnego, wytwarzania i dystrybucji odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych

Szef MFiPR zaznaczył, ze obszary wiejskie będą mogły liczyć na wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy. Przewiduje się zainwestowane pieniędzy m.in. realizację inwestycji związanych ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. Wsparcie otrzymają także inwestycje MŚP sektora rolno-spożywczego w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony środowiska. W zakresie budowy potencjału w sektorze żywnościowym utworzonych zostanie sześć laboratoriów technologicznej infrastruktury badawczej. Planowane jest również dofinansowanie inwestycji w OZE, szybki internet, wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych. Powstaną systemy oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę.

Polska Wieś XXI - Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa jest inicjatywą byłych ministrów rolnictwa kolejnych rządów ostatnich 30 lat oraz Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Skomentuj artykuł: