Gaz cztery razy droższy niż rok temu

Rosną kontraktowe ceny gazu ziemnego sprowadzanego z krajów Unii Europejskiej (UE) - wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki.  W trzecim kwartale 2022 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła ponad 886 zł/MWh i była cztery razy wyższa niż rok wcześniej.

- Kontrakty zagraniczne wpływają na ceny paliw gazowych na polskim rynku hurtowym, a te następnie znajdują odzwierciedlenie w cenach gazu dla klientów końcowych w naszym kraju - informuje Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy URE. O rosnących kosztach pozyskania gazu i związanym z tym wzroście cen w taryfach dla odbiorców zarówno gazu zaazotowanego jak i wysokometanowego, pisaliśmy już w październiku ubiegłego roku. Niestety rosnące tendencje utrzymują się, co pokazują poniższe wykresy - obrazują one zmiany cen paliwa gazowego sprowadzanego z zagranicy.

Rys. 1. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w trzecich kwartałach lat 2015-2022 [zł/MWh].

Rys. 2. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w poszczególnych kwartałach 2021-2022 [zł/WMh], na podstawie: opracowanie własne URE.

- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w każdym kwartale przedstawia informacje o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - wyjaśnia rzeczniczka URE. Dodaje, że wyliczeń dokonuje się na podstawie cen z kontraktów wykonanych.

Średnie ceny zakupu gazu ziemnego w poszczególnych kwartałach dostępne są w dziale: Ceny, wskaźniki na stronie URE https://www.ure.gov.pl/.

Źródło

Skomentuj artykuł: