Gaz-System planuje budowę gazociągu

Gaz-System zawarł z firmą Antea Polska dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego na potrzeby budowy 247-kilometrowego gazociągu, który połączy tłocznię i węzeł we Wronowie z węzłem gazowym w Strachocinie – podała spółka w środowym komunikacie.

Jak podano w informacji Gaz-Systemu, w zakresie projektowym budowa została podzielona na dwa zadania. Pierwsze to gazociąg Wronów – Rozwadów o długości ok. 107 km, a drugie – to gazociąg Rozwadów – Strachocina o długości ok. 140 km

Wstępnie planowana trasa przechodzi przez obszar 12 powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. W ramach projektu zakłada się wybudowanie między innymi: połączenia z istniejącym systemem przesyłowym w rejonie węzła Rozwadów; połączenia z istniejącym systemem przesyłowym w miejscowości Głuchów; zespołu zaporowo-upustowego zlokalizowanego w pobliżu PMG w Husowie; zespołu zaporowo-upustowego w pobliżu EC Stalowa Wola; linii światłowodowej wzdłuż całej trasy” – podano w informacji prasowej spółki Gaz-System.

Spółka podała, że gazociąg o średnicy DN1000 będzie przystosowany do dwukierunkowego przesyłu paliwa gazowego z maksymalnym ciśnieniem roboczym 8,4 MPa. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2025 roku.

„Projektowany gazociąg jest elementem programu inwestycyjnego p.n. Korytarz Centrum-Wschód. Wraz z gazociągiem Gustorzyn – Wronów stanowić będzie główną magistralę przesyłową w centralnej i południowo – wschodniej Polsce, tworzącą dwukierunkowy gazowy szlak transportowy z Litwy, przez Polskę na Słowację, a w przyszłości sięgający również na Ukrainę”

wskazała spółka.

Wyjaśniła, że dzięki temu możliwa będzie optymalizacja pracy systemu przesyłowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Ta inwestycja wpisuje się także w koncepcję transformacji energetycznej poprzez rozwój krajowego rynku gazu ziemnego i zwiększenie możliwości przyłączania do sieci odbiorców przemysłowych, w tym wytwórców energii i ciepła.

W komunikacie wskazano, że inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Źródło

Skomentuj artykuł: