Cena gazu spada o ponad 20 proc.!

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  zatwierdził zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny. Cena gazu w taryfie spada o 20,5 proc.

- Urząd Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje poziom cen na rynku i podejmuje niezbędne i adekwatne do sytuacji działania - wyjaśnia Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy URE. - W związku ze znacznymi spadkami cen gazu na rynkach hurtowych w stosunku do cen obowiązujących do grudnia ubiegłego roku, Prezes URE wezwał szereg podmiotów podlegających obowiązkowi zatwierdzania przez regulatora taryfy na sprzedaż gazu - w tym PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - do obniżenia cen paliw i przedłożenia wniosków o zmianę taryf.

10 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy sprzedawcy gazu PGNiG OD oraz przedłużył okres jej obowiązywania do 31 grudnia 2023 r. Ceny gazu w zmienionej taryfie spadły o 20,5 proc. (z poziomu: 649,92 zł/MWh do poziomu  516,73 zł/MWh).

- Co istotne - cena w zatwierdzonej zmianie jest wypadkową zakontraktowanych ilości paliw gazowych w dotychczasowych warunkach rynkowych oraz ilości planowanych do dokupienia przez PGNiG OD na okres obowiązywania taryfy - wyjaśnia Agnieszka Głośniewska.

Ze względu na trwającą od ponad roku wyjątkową sytuację na europejskim i krajowym rynku gazu, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań, które w 2023 r. mają chronić odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej przed szokiem cenowym spowodowanym bezprecedensowym poziomem cen gazu ziemnego. W związku z tym:

- cena gazu dla odbiorców uprawnionych zamrożona została na poziomie 200,17 zł/MWh[3],
stawka opłaty abonamentowej[4] została zamrożona na poziomie obowiązującym 1 stycznia 2022 r.,
- stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych[5] zostały zamrożone w 2023 r. na poziomie stawek dystrybucyjnych z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego, stosowanej w dniu 31 grudnia 2022 r.
- Zatem zatwierdzona dziś zmiana taryfy nie ma wpływu na wysokość płatności kompleksowa netto odbiorców taryfowych. Od poziomu taryf uzależniona jest natomiast wysokość rekompensat, które będą wypłacane przedsiębiorcom - zaznacza rzeczniczka URE.

Zmiana taryfy PGNiG OD została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe. Zmiana taryfy będzie obowiązywała do 31 grudnia 2023 roku.
O taryfie PGNiG OD na 2023 rok oraz o szczególnych rozwiązaniach chroniących odbiorców gazu więcej pisaliśmy wcześniej na naszym portalu, a więcej można przeczytać też na stronie URE: https://www.ure.gov.pl/

Źródło

Skomentuj artykuł: