Bruksela zatwierdziła polski system wsparcia dla morskich farm wiatrowych

Polski system wsparcia pozwoli na wybudowanie do 2040 r. morskich farm wiatrowych o mocy do 11 GW, które będą odpowiadać za prawie 20% generowanej energii elektrycznej w naszym kraju.

Model wsparcia przewidziany w ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych opiera się na wypróbowanej w polskich realiach gospodarczych koncepcji tzw. dwustronnego kontraktu różnicowego. Jest ona stosowana w przypadku obecnie funkcjonującego systemu wparcia dla OZE. 

Wytwórcy energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, którzy zostaną dopuszczeni do systemu wsparcia, uzyskają prawo do pokrycia ujemnego salda. W praktyce oznacza to pokrycie różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Wielkość udzielonego wsparcia wyznaczana będzie jako iloczyn planowanej mocy zainstalowanej morskiej farmy wiatrowej i 100 tys. godzin. Takie rozwiązanie pozwala na optymalne rozłożenie wsparcia w czasie, w którym będzie ono udzielane, czyli przez maksymalnie 25 lat. System wsparcia stanowi niezbędną zachętę inwestycyjną, konieczną dla powstania odpowiedniej mocy morskich farm wiatrowych.

W pierwszej fazie systemu wsparcia, w drodze decyzji prezesa URE, prawo do pokrycia ujemnego salda będą mogły uzyskać projekty o mocy zainstalowanej 5,9 GW. Są to najbardziej zaawansowane pod względem realizacji projekty, które wytworzą pierwszy raz energię przed 2030 r. W drugiej fazie natomiast odbędą się co najmniej dwie konkurencyjne aukcje (w 2025 i 2027 r.) na łączną moc 5 GW.

W mojej ocenie system ten pomoże Polsce osiągnąć cele, jakie założyliśmy sobie w Polityce energetycznej Polski do 2040 r. w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Jest to nasz kolejny, zdecydowany krok w procesie transformacji polskiego sektora energetycznego

powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Według Ireneusza Zyski, Pełnomocnika Rządu do spraw OZE, wiceministra klimatu i środowiska morska energetyka wiatrowa to kluczowy projekt dla procesu transformacji energetycznej Polski.

Pozytywna decyzja w sprawie systemu wsparcia dla offshore wind uruchomi inwestycje o wartości co najmniej 130 mld zł. Stanowi ona kolejny ważny krok dla zbudowania nowoczesnej i zeroemisyjnej gospodarki. Jestem przekonany, że tak szybkie podjęcie decyzji pozwoli wytwórcom na terminową realizację projektów

ocenił.

Skomentuj artykuł: