Jest opinia PAA w sprawie reaktorów SMR

Prezes PAA wydał ogólną opinię o wybranych założeniach technicznych dla reaktora BWRX-300 - poinformowała Agencja. Opinia to odpowiedź na wniosek Orlen Synthos Green Energy, który został złożony do Agencji w ubiegłym roku - podała PAA.

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) poinformowała w komunikacie, że 23 maja br. prezes PAA wydał "ogólną opinię dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora BWRX-300". PAA zweryfikowała zgodność opisanych we wniosku o ogólną opinię założeń technicznych z polskimi wymogami bezpieczeństwa jądrowego zawartymi we wskazanych przez wnioskodawcę aktach prawnych.

"Ogólna opinia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki to odpowiedź na wniosek Orlen Synthos Green Energy sp. z o.o., który został złożony do Agencji w ubiegłym roku" - podano w komunikacie.

Jak dodano, wniosek spółki dotyczył wybranych założeń technicznych technologii reaktora BWRX-300 z zakresu: ochrony reaktora przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, rozszerzonych warunków projektowych, systemu obudowy bezpieczeństwa reaktora, klasyfikacji bezpieczeństwa systemów, systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, obiegu chłodzenia reaktora, rdzenia reaktora, systemów elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, ochrony radiologicznej, systemów gospodarki odpadami promieniotwórczymi i paliwem jądrowym. 

Źródło

Skomentuj artykuł: