Jak KPO wpłynie na polskie PKB

Odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy długoterminowo powiększy polską gospodarkę o ok. 2 pkt proc. - szacuje Polski Instytut Ekonomiczny. W tym roku wpływ KPO na PKB Polski sięgnie 0,2 pkt proc., w 2025 r. 1,2 pkt proc. i 0,6 pkt proc. w kolejnych latach - dodaje.

PIE przypomniał, że KPO to pakiet inwestycyjny o łącznej wartości niemal 60 mld euro. Jak dodano, projekty związane będą z transformacją energetyczną, zielonym transportem oraz digitalizacją. "Finansowane będą w postaci bezzwrotnych grantów (25 mld euro) oraz niskooprocentowanych pożyczek (35 mld euro)" - wskazano. Dodano, że Unia Europejska dokona emisji obligacji, których spłatę w kolejnych latach zapewni wprowadzenie ogólnoeuropejskich podatków sektorowych, m.in. cyfrowego, importowego.

Jak zauważa p.o. dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Paweł Śliwowski, środki z KPO pozwolą zwiększyć zatrzymaną obecnie dynamikę inwestycji w kluczowych dla gospodarki obszarach, takich jak ochrona środowiska, infrastruktura transportowa czy modernizacja sektora ochrony zdrowia.

"Szacujemy, że realizacja projektów z KPO długoterminowo podniesie PKB o łącznie 2 punkty procentowe, więc jest to ważny czynnik długofalowego rozwoju gospodarczego Polski, jednak musimy pamiętać o napiętym harmonogramie tego projektu. Kluczowym czynnikiem sukcesu warunkującym wpływ KPO na gospodarkę Polski jest jak najszybsze rozpoczęcie wydatkowania środków"

poinformował Śliwowski, cytowany w informacji prasowej.

Z szacunków PIE wynika, że wpływ KPO na PKB Polski wyniesie 0,2 pkt proc. w 2024 r., 1,2 pkt proc. w 2025 r. i 0,6 pkt proc. w kolejnych latach.

"Pierwsze wyraźniejsze efekty makroekonomiczne zobaczymy już pod koniec 2024 r. Łączny wpływ KPO na PKB w 2024 r. będzie nie większy niż 0,2 pkt proc., ale te środki pozwolą utrzymać tempo wzrostu inwestycji na dodatnich poziomach, pomimo przestoju w finansowaniu środków spójności" - ocenia kierownik zespołu makroekonomii w PIE Jakub Rybacki.

Jego zdaniem najsilniejszego wpływu Krajowego Planu Odbudowy można oczekiwać w 2025 r. 

"Realizacja inwestycji oraz wzrost wydatków publicznych o charakterze konsumpcyjnym mogą wtedy podnieść PKB o ok. 1,2 pkt proc. Nakłady inwestycyjne związane z KPO będą odpowiadać za około 50 proc. łącznego wzrostu inwestycji oraz zdecydowaną większość konsumpcji publicznej. W efekcie wzrost gospodarczy w 2025 r. będzie zbliżony do 4 proc." 

szacuje Rybacki.

23 lutego br. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią środki dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy oraz na realizację polityki spójności.

Krajowy Plan Odbudowy dla Polski przewiduje 55 inwestycji i 55 reform, których celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki po pandemii Covid-19. W ramach tej puli Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO przeznaczona ma zostać na: cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

W ramach polityki spójności na lata 2021-2027 Polska otrzyma ponad 340 mld zł (76 mld euro). W połowie stycznia br. Polska wysłała do KE wniosek ws. spełnienia warunku dot. stosowania Karty Praw Podstawowych, którego spełnienie umożliwia refundacje wydatków w ramach wszystkich celów i programów objętych Umową Partnerstwa.

Źródło

Skomentuj artykuł: