MAP: Miliardy złotych strat to fałsz

W odniesieniu do publikacji portalu TVN24 „Miliardy złotych strat. Znamy ostateczne rozliczenie fuzji Orlenu z Lotosem” pragniemy zwrócić uwagę na szereg manipulacji i nieprawdziwych informacji zawartych w ww. artykule. Publikacja wpisuje się w zbudowaną na kłamstwie kampanię polityków opozycji, którzy od miesięcy w nieprawdziwy sposób próbują przedstawiać fuzję Orlenu z Lotosem – napisało w opublikowanym oświadczeniu ministerstwo aktywów państwowych.

Według MAP „autor publikacji pomylił wartość rynkową spółki z wartością księgową aktywów i zobowiązań przejmowanego przedsiębiorstwa. Absurdalna jest teza sugerująca, że udziałowcy Lotosu stracili miliardy złotych w wyniku fuzji z Orlenem. To przykład skrajnej manipulacji, bo w rzeczywistości nikt nie poniósł żadnej straty lecz zyskał. Udziałowcy Lotosu, w tym Skarb Państwa, nie zbywali żadnych akcji. Doszło do połączenia z Orlenem, czyli do fuzji zgodnie z art. 492 Kodeksu Spółek Handlowych.
W ramach połączenia akcjonariusze Lotosu dostali akcje Orlenu, a parytet wymiany był zgodny z cenami rynkowymi. Należy podkreślić, że tę transakcję poparło blisko 99 proc. udziałowców obu spółek. To najlepiej dowodzi, że w powszechnej ocenie – także dużych profesjonalnych instytucji finansowych: funduszy inwestycyjnych i banków - była to korzystna transakcja. Co więcej po przeprowadzeniu fuzji światowa agencja ratingowa Moody’s podniosła rating Orlenu do poziomu najwyższego w historii spółki. Dla firmy oznacza to zmniejszenie kosztów finansowania i w efekcie jest dodatkowo korzystne dla akcjonariuszy, w tym Skarbu Państwa.
Należy również zauważyć, że po przeprowadzeniu fuzji udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Orlenu wzrósł z 27,5 do 49,9 proc. Oznacza to, że znacząco wzrósł udział Skarb Państwa w zyskach Orlenu”.
„Co druga złotówka zarobiona przez Orlen przypada teraz Skarbowi Państwa, czyli Polakom – napisało na zakończenie MAP.

Źródło

Skomentuj artykuł: