Młodzi Portugalczycy uciekają z kraju. Prawica chce temu zaradzić

Podjęta właśnie przez rząd Portugalii decyzja o znacznym zmniejszeniu podatku dochodowego dla obywateli w wieku od 18 do 35 lat może przynieść znaczące korzyści dla gospodarki tego kraju. Od kolejnego roku podatnicy z tej grupy wiekowej będą płacić o dwie trzecie mniej podatku, co ma na celu zahamowanie emigracji młodych ludzi.

Premier Luiz Montenegro poinformował, że "wielu obywateli będzie płacić podatek w wysokości od 4,4% do 7-8%", podczas gdy maksymalna stawka podatkowa dla wszystkich młodych ludzi zarabiających do 5800 euro miesięcznie wynosi 15%. Obecnie stawki podatkowe wahają się między 13% a 48% we wszystkich kategoriach zarobkowych.

Nowelizacja musi zostać zatwierdzona przez parlament, w którym rządząca liberalno-konserwatywna koalicja nie posiada większości, jednak większość partii opozycyjnych popiera proponowane zmiany, co ułatwi przeforsowanie tej inicjatywy.

"Dajemy więcej nadziei młodym Portugalczykom na pozostanie w kraju. Potrzebujemy ich tutaj... możliwe jest odwrócenie niekorzystnego trendu (emigracji), który nieszczęśliwie pogorszył się w ostatnich latach" - podkreślił premier podczas konferencji prasowej. Według danych Migration Observatory, około 850 000 młodych ludzi, czyli 30% obywateli w wieku od 15 do 39 lat, opuściło Portugalię - jedno z najbiedniejszych państw Europy Zachodniej - i zamieszkało za granicą z powodu złych warunków pracy i niskich zarobków.

Szacuje się, że obniżka podatków kosztować będzie skarbiec państwa około 1 miliarda euro rocznie.

Rząd zapewni również młodym ludziom gwarancję rządową, która może pokryć do 15% kredytów hipotecznych o wartości do 450 000 euro, ponieważ wielu z nich nie ma wystarczających oszczędności na wymagany przez banki wkład własny.

Wcześniej rząd ogłosił obniżki podatku dochodowego dla klasy średniej o łączną kwotę 1,5 miliarda euro w porównaniu z poziomem z 2023 roku.

Jednym z najważniejszych problemów w Portugalii jest wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi. Według danych Eurostatu, stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lat w Portugalii w 2023 roku wynosiła około 20%; to znacznie więcej niż średnia dla całej Unii Europejskiej. Przyczyny tego zjawiska są złożone i obejmują zarówno strukturalne problemy portugalskiego rynku pracy, jak i globalne zmiany gospodarcze.

Portugalski rynek pracy charakteryzuje się dużą liczbą umów na czas określony oraz niskimi płacami. Młodzi ludzie często pracują na umowach tymczasowych, co nie daje im stabilności finansowej ani możliwości długoterminowego planowania kariery. Ponadto istnieje duża dysproporcja między umiejętnościami wymaganymi przez pracodawców a tymi, które oferują młodzi pracownicy.

Globalizacja i postępująca automatyzacja również wpływają na sytuację młodych ludzi na rynku pracy. Wiele tradycyjnych sektorów, takich jak przemysł czy rolnictwo, przechodzi transformację, co prowadzi do zmniejszenia liczby miejsc pracy. Z kolei rozwój nowych technologii wymaga specjalistycznych umiejętności, które nie zawsze są dostępne wśród młodych Portugalczyków.

Kolejnym znaczącym problemem są niskie płace. Mimo że minimalne wynagrodzenie w Portugalii wzrosło w ostatnich latach, nadal jest ono jednym z najniższych w Europie Zachodniej. Wysokie koszty życia, szczególnie w dużych miastach takich jak Lizbona czy Porto, sprawiają, że młodzi ludzie mają trudności z utrzymaniem się i oszczędzaniem na przyszłość. Ceny wynajmu mieszkań w dużych miastach są na tyle wysokie, że wielu młodych Portugalczyków decyduje się na życie z rodzicami przez dłuższy czas, co opóźnia ich samodzielność finansową.

Źródło

Skomentuj artykuł: