Najlepszym okresem dla wizerunku przełożonych był okres pandemii

W tym roku pracownicy firm działających w Polsce ocenili swoich przełożonych lepiej niż cztery lata temu. 
 

Tak wynika z pięciu kolejnych sondaży ogólnopolskich zleconych na początku każdego roku przez Great Place to Work. Poprawa oceny przełożonych wystąpiła w każdym pytaniu ankietowym, gdzie padało określenie „menedżerowie”, „kierownictwo” lub „zespół zarządzający”.

Opinie pracowników

Porównywanie opinii pracowników do ocen wystawianych rok wcześniej nie ujawnia większych zmian. Dopiero uwzględnienie większego przedziału czasowego pozwala na taką obserwację. Odsetek respondentów oceniających swoich przełożonych pozytywnie wzrósł przez cztery lata o 5-10 proc. w zależności od treści pytania ankietowego. Średnio dla 18 pozycji ankiety, w których pada określenie „menedżerowie”, „kierownictwo” lub „zespół zarządzający”, zmiana wyniosła 7 proc. Warto wymienić dwie pozycje będące miernikami skutecznego przywództwa, gdzie odnotowano w zaokrągleniu 10 proc. poprawy: „Kierownictwo kompetentnie zarządza firmą” (54,7% vs 45,2% w 2019 r.) oraz „Menedżerowie dostrzegają we mnie człowieka, a nie tylko pracownika” (52,3% vs 42,6% w 2019 r.). Dla porównania: w pozycji „Nasz zespół zarządzający w pełni reprezentuje najlepsze cechy naszej firmy” zmiana wyniosła już tylko 5 procent (47,9% vs 42,7%).

Zmiany rzędu 5-10 procent, które wystąpiły na przestrzeni czterech lat, choć mało odczuwalne na bieżąco, mogłyby wskazywać na dobry kierunek transformacji postaw menedżerów w Polsce.

Wśród pięciu kolejnych sondaży rok 2019 okazał się najgorszy, jeśli chodzi o opinie pracowników o przełożonych. Dotyczy to każdej z 18 pozycji ankietowych. Ale 2023 rok nie jest wcale najlepszy. Okazuje się, że w przypadku 14 pozycji to początek 2021 roku był najlepszy, a dla 4 innych był to początek roku 2022. Wzrosty ocen pozytywnych wynosiły nawet 12 proc. Taki właśnie wzrost dotyczył wspomnianych wcześniej mierników skutecznego przywództwa „Kierownictwo kompetentnie zarządza firmą” oraz „Menedżerowie dostrzegają we mnie człowieka, a nie tylko pracownika”, gdzie poprawa dwunastoprocentowa wystąpiła już w 2021 roku, a więc po 2 latach. W tym samym czasie o 10 procent podskoczyła ocena zespołów zarządzających firmami.

W 2020 r. Polska przekonała się, że COVID-19 dotyczy również naszego kraju. Należało ochronić ludzki kapitał organizacji. Firmy wprowadziły dużo nieraz trudnych i kosztownych zmian w swoich organizacjach, aby uniknąć strat w ludziach. Nie były to zmiany fasadowe, więc pracownicy je dostrzegli. Nic dziwnego, że w sondażu przeprowadzonym na początku 2021 r., a więc po 2020 r., nastąpiła znaczna poprawa opinii pracowników o przełożonych

W kwietniu br. GPTW informowało tym, że w 2023 r. narosły wątpliwości dotyczące decyzji firm o przeznaczeniu generowanych zysków. Tylko 31 proc. respondentów przyznało, że firma dzieli się tymi zyskami z pracownikami uczciwie. W porównaniu z wynikami sondażu z 2022 r. jest to ogromny spadek, bo aż o 14 punktów procentowych. Słowem, wśród pracowników narosła podejrzliwość względem zarządzających firmą. Jednocześnie jedynie 35 procent pracowników w 2023 r. uważa, że w firmie wszyscy działają razem na rzecz wspólnej sprawy, co jest ogromnym spadkiem w porównaniu z wynikiem w 2022 r., kiedy odsetek wynosił 55 proc.

Źródło

Skomentuj artykuł: