Oto najwięksi podatnicy CIT, Orlen znów na czele

Ministerstwo Finansów co roku prezentuje listę dużych podatników podatku CIT. Przedstawiciele firm oraz podatkowych grup kapitałowych, które zapłaciły największy podatek CIT w 2022 r., odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk ministra finansów Magdaleny Rzeczkowskiej.

- Wpływy z podatku CIT mają bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy i społeczny Polski. Samo rzetelne płacenie podatków jest wyrazem odpowiedzialności firm i elementem uczciwej konkurencji rynkowej. Dzięki wpływom z podatków możliwa jest realizacja wielu prospołecznych i prorodzinnych projektów, zapewnienie bezpieczeństwa i sprawne funkcjonowanie Państwa. Uczciwe płacenie podatków w dzisiejszym świecie z pewnością jest wyrazem współczesnego patriotyzmu i odpowiedzialności za nasz kraj. Przedsiębiorcy rzetelnie płacący podatki są siłą napędową gospodarki – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska, w trakcie wręczania pamiątkowych dyplomów przedstawicielom podmiotów, które zapłaciły największy podatek CIT.

Przypomniała, że priorytetem Ministerstwa Finansów jest przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej i tworzenie równych zasad konkurencji dla wszystkich podmiotów działających na rynku. Nieuczciwa konkurencja podatkowa przybiera różne formy czy to poprzez politykę cen transferowych w ramach grupy kapitałowej lub transferowanie dochodu do rajów podatkowych. Dlatego Ministerstwo Finansów wprowadza mechanizmy, które mają w sposób kompleksowy przeciwdziałać tego typu zachowaniom np. podatek minimalny lub podatek od przerzuconych dochodów.

- Zależy nam na budowaniu partnerskich relacji z przedsiębiorcami, opartych na zaufaniu i wsparciu w wykonywaniu obowiązków podatkowych. Z naszej strony realizujemy programy, które mogą ułatwić dużym przedsiębiorcom funkcjonowanie na rynku, jak np. Program Współdziałania i Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora – podkreślał szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

W trakcie spotkania w gmachu Ministerstwa Finansów wyróżniono dziesięciu największych indywidualnych podatników oraz podatkowe grupy kapitałowe. Największym płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2022 r. był - podobnie jak rok wcześniej - okazał się Orlen. Jak wynika z zestawienia Ministerstwa Finansów, kolejne miejsca na liście największych płatników CIT za ub.r. zajęły: PKO Bank Polski (podatkowa grupa kapitałowa), Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), KGHM II (podatkowa grupa kapitałowa) i Grupa Lotos.
Poniżej miejsca w zestawieniu (podatników indywidualnych i grup podatkowych oraz kwoty podatku):

Orlen - 4 mld 370,33 mln zł

PKO BP - 1 mld 664,75 mln zł

Jastrzębska Spółka Węglowa - 1 mld 345,18 mln zł

KGHM II - 1 mld 316,6 mln zł

Grupa Lotos - 1 mld 131,5 mln zł

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - 1 mld 18,19 mln zł

Santander Bank Polska - 957,96 mln zł

mBank - 876,76 mln zł

Jeronimo Martins Polska - 803,15 mln zł

Bank Pekao - 636,06 mln zł

Skomentuj artykuł: