Polacy są zgodni: nowoczesne technologie jądrowe są bezpieczne

Prawie 60 proc. respondentów w najnowszym badaniu IBRiS uważa, że nowoczesne technologie jądrowe są bezpieczne. Podobny odsetek ankietowanych uważa, że w kraju potrzeba budowy co najmniej kilku tzw. SMR-ów, czyli małych reaktorów modułowych, i że powinny one stanowić jeden z filarów transformacji energetycznej Polski. 

W miejscowościach, które zostały wstępnie wytypowane jako lokalizacje pod budowę pierwszych elektrowni tego typu, stopień zaufania do atomu jest jeszcze wyższy. Jak wynika z badania IBRiS, według 57 proc. badanych nowoczesne technologie jądrowe są bezpieczne. Odsetek ten spada tylko nieznaczenie w przypadku, gdy ankietowani pytani byli o ocenę bezpieczeństwa technologii w sytuacji, gdyby elektrownia wyposażona w mały reaktor modułowy miała być zbudowana w ich miejscowości. W tej sytuacji poczucie bezpieczeństwa deklaruje nadal ok. 50 proc. pytanych. Akceptacja dla budowy SMR-a rośnie, gdy badanym przedstawiane są korzyści z funkcjonowania małej elektrowni jądrowej w ich sąsiedztwie. Aż 56 proc. Polaków zgodziłoby się na budowę SMR-a w najbliższej okolicy, jeżeli obniżyłoby to ich rachunki za energię. Jeszcze bardziej pozytywnie odpowiedziała na tak zadane pytanie większość mieszkańców 7 wspomnianych wyżej lokalizacji. Najbardziej przychylni są im mieszkańcy Stalowej Woli i Tarnobrzegu, z których aż 65 proc. zgodziłoby się w takim wypadku na budowę SMR-a w swoim sąsiedztwie. Podobnie uważa: 62 proc. mieszkańców Włocławka, 60 proc. Krakowa, 59 proc. Oświęcimia, 58 proc. Warszawy i Dąbrowy Górniczej oraz 52 proc. mieszkańców Ostrołęki. Badanie zrealizowane zostało w dniach 28.04-08.05 metodą CAPI, na próbie ogólnopolskiej 1124 osób oraz na próbie 200 osób w każdej z następujących lokalizacji: Włocławek, Ostrołęka, okolice Oświęcimia, Kraków, Dąbrowa Górnicza, Warszawa i Stalowa Wola-Tarnobrzeg.

Rząd wspiera samorządy

Rząd planuje uruchomienie specjalnego programu wsparcia inwestycji lokalnych w regionie, gdzie będą realizowane strategiczne projekty energetyczne takie jak budowa elektrowni jądrowej czy farmy wiatrowe. dlatego też planuje uruchomienie na jesieni b.r. na Pomorzu specjalnego programu wsparcia samorządów w związku z realizacją w tym regionie strategicznych inwestycji energetycznych takich jak elektrownia jądrowa czy farmy wiatrowe. Rozpoczęcie prac nad opracowaniem zasad tego programu w Wejherowie ogłosiła Anna Łukaszewska – Trzeciakowska - Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Rządowe wsparcie ma zapewnić regionowi zrównoważony rozwój zakładając przede wszystkim poprawę istniejącej infrastruktury drogowej oraz podniesienie jakości oferowanych usług edukacyjnych i publicznej opieki zdrowotnej. Działania i inwestycje, które zostaną objęte programem mają na celu przede wszystkim poprawienie jakości życia mieszkańców regionu i odwiedzających go turystów w trakcie oraz po realizacji strategicznych inwestycji. - Zaplanowane w  perspektywie kilku lat projekty energetyczne sprawią, że region Pomorza będzie jeszcze nowocześniejszym i bardziej rozwiniętym regionem w Polsce. Wraz z powstaniem nowych mocy wytwórczych powstaną tysiące miejsc pracy, a lokalne sektory przemysłu i usług otrzymają potężny impuls rozwojowy. Rząd RP ma świadomość, że wraz z realizacją tych wieloletnich strategicznych projektów równolegle powinna być rozbudowywana i dostosowywana infrastruktura lokalna dla mieszkańców, dlatego odpowiednio wcześnie przygotowuje program wsparcia inwestycji w tym regionie. Na program ten będą się składać skoordynowane działania inwestorów, samorządów oraz Państwa. Chcemy by zachodzące zmiany w jak największym stopniu przyczyniały się do poprawy jakości życia i pozytywnie oddziaływały na rzecz wszystkich lokalnych społeczności w regionie. - powiedziała Anna Łukaszewska – Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. W spotkaniu, podczas którego ogłoszono główne założenia programu wzięli udział m.in. Anna Łukaszewska – Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski, Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych, przedstawiciele spółek energetycznych realizujących inwestycje na Pomorzu oraz przedstawiciele władz starostw i gmin, które wcześniej podpisały porozumienie ws. współpracy związanej z przygotowaniem i budową elektrowni jądrowej na Pomorzu. 

Decyzje zapadają

Przypomnijmy, że 11 lipca 2023 roku Minister Klimatu i Środowiska, na wniosek Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), wydał decyzję zasadniczą, która formalnie potwierdziła, że inwestycja w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Dokument ten uprawnia PEJ do ubiegania się o uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych – m.in. lokalizacyjnej oraz późniejszego pozwolenia na budowę. Jest to również milowy krok prowadzący do pozytywnych zmian w polskim miksie energetycznym i poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Złożony w kwietniu przez PEJ wniosek zawierał opis charakterystyki inwestycji, jej maksymalną łączną moc zainstalowaną, planowany czas eksploatacji oraz technologię, w jakiej zgodnie z planami zostanie wybudowana pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Dokumentacja wpisuje się w założenia strategicznych dokumentów rządowych, w tym uchwałę Rady Ministrów z 2 listopada 2022 r., w której wskazano potrzebę budowy elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000. Planowana inwestycja stanowi realizację Programu polskiej energetyki jądrowej, jest zgodna z Polityką energetyczną Polski do 2040 roku oraz wpisuje się w cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Pierwsza elektrownia jądrowa zlokalizowana na Pomorzu będzie kompensować prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, wpłynie na stabilność zasilania i dywersyfikacje źródeł energii, a tym samym zapewni suwerenność energetyczną, która jest kluczowa –  zwłaszcza dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Warto przypomnieć, że zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2022 r., aż 86% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Jednocześnie ponad 70% badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w okolicy ich miejsca zamieszkania. Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada docelowo budowę 6-9 GW mocy zainstalowanej w oparciu o duże, sprawdzone reaktory wodno-ciśnieniowe.

Skomentuj artykuł: