Niemcy największym producentem piwa w UE. Na którym jest Polska?

W 2022 roku Niemcy nadal były największym producentem piwa w UE, wytwarzając 7,6 mld litrów. Jedno na cztery piwa produkowane w Unii i zawierające alkohol pochodziło z RFN - informuje Eurostat. Za Niemcami uplasowała się Hiszpania, która wyprodukowała 3,9 mld litrów, następnie Polska z 3,7 mld litrów, Holandia z 2,6 mld litrów oraz Francja i Włochy - po 2 mld litrów.

Kraje UE wyprodukowały w ubiegłym roku prawie 34,3 mld litrów piwa zawierającego alkohol oraz 1,6 mld litrów piwa, które zawierało mniej niż 0,5 proc. alkoholu lub nie miało go w ogóle.

W porównaniu z 2021 rokiem produkcja piwa z alkoholem w UE wzrosła o 7 proc., wracając do poziomów bliższych rokowi 2019, czyli sprzed pandemii Covid-19, kiedy produkcja wyniosła 34,7 mld. Jeśli chodzi o piwo bezalkoholowe, to w porównaniu z 2021 rokiem nie było zmian.

Całkowita produkcja piwa (z alkoholem i bez) w UE w 2022 roku wyniosła prawie 80 litrów na mieszkańca Wspólnoty.

Wśród krajów unijnych, dla których dostępne są dane, w 2022 roku Niemcy nadal były największym producentem z 7,6 mld litrów; ponad 22 proc. całkowitej produkcji UE.

Podobnie jak w poprzednich latach, dane handlowe za 2022 rok pokazują, że Holandia nadal była czołowym eksporterem piwa zawierającego alkohol. Kraj ten wyeksportował łącznie (wewnątrz i poza UE) 2,6 mld litrów piwa zawierającego alkohol, co stanowi 27 proc. całkowitego unijnego eksportu piwa. W porównaniu z 2021 rokiem Holandia odnotowała wzrost eksportu piwa o 0,7 mld litrów.

Za Holandią na liście eksporterów uplasowała się Belgia (1,6 mld litrów; 17 proc.), dalej Niemcy (1,5 mld litrów; 16 proc.), Czechy (0,6 mld litrów; 6 proc.) i Irlandia (0,4 mld litrów; 5 proc.).

W przypadku importu również nie nastąpiła zmiana w porównaniu z 2021 rokiem, ponieważ w roku ubiegłym Francja nadal była największym importerem piwa zawierającego alkohol, z 0,9 mld litrów, co stanowi 17 proc. całkowitego importu do UE (wewnątrz i poza UE). Innymi dużymi importerami były Włochy z ponad 0,7 mld litrów (14 proc.), Niemcy z mniej niż 0,7 mld litrów (12 proc.), Holandia z 0,6 mld litrów (11 proc.) i Hiszpania z 0,5 mld litrów (10 proc.).

Jeśli chodzi o główne kierunki eksportu piwa do krajów spoza UE, głównymi partnerami były Wielka Brytania (860 mln litrów; 21 proc. całkowitego eksportu piwa poza UE) i Stany Zjednoczone (716 mln litrów; 18 proc.), następnie Chiny (349 mln litrów; 9 proc.), Rosja (271 mln litrów; 7 proc.) i Kanada (155 mln litrów; 4 proc.).

Import piw zawierających alkohol z krajów spoza UE jest marginalny w porównaniu z importem wewnątrz UE. Importując z krajów spoza UE, kraje Wspólnoty preferowały piwo brytyjskie (290 mln litrów; 57 proc. całego importu piwa poza UE w 2022 roku) i piwo meksykańskie (99 mln litrów; 19 proc.).

Źródło

Skomentuj artykuł: