Jeśli UE nie przedłuży zakazu eksportu zboża, to...

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz sekretarz stanu Ryszard Bartosik rozmawiali z rolnikami z województwa zachodniopomorskiego, przedstawicielami Solidarności Rolników Indywidualnych (RI) i Izb Rolniczych.

Głównym tematem rozmów było wsparcie rolników, którzy ponieśli straty w wyniku anomalii pogodowych, przede wszystkim suszy i gradobicia. Rolnicy zawracali uwagę na trudną sytuację w tym zakresie hodowców zwierząt, szczególnie bydła mlecznego.

Minister poinformował, że decyzją podjętą na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów zakłady mleczarskie pozostają na liście zakładów objętych wsparciem, jako energochłonne.

– To powinno dać pozytywny impuls i może wpłynąć na poprawę sytuacji na rynku mleka 

– powiedział minister.

Szef resortu rolnictwa poinformował rolników, że zwrócił się z pismem do Komisji Europejskiej w sprawie rozdzielania produkcji roślinnej od produkcji zwierzęcej w celu zwiększenia możliwości udzielania pomocy klęskowej.

– Czekamy na odpowiedź Komisji w tej sprawie, jeśli będzie pozytywna, to wprowadzimy wdrożymy ją w życie 

– zapewnił minister Telus.

Odpowiadając na pytania rolników dotyczące aplikacji suszowej, szef resortu rolnictwa podkreślił, że aplikacja działa, rolnicy mogą wypełniać wnioski, a podpisy będzie można składać po 20 września br.

– Rozpoczęliśmy rozmowy w sprawie stworzenia nowej aplikacji mRolnik, która będzie podobna do aplikacji  mObywatel. Chcemy, aby były w niej zgromadzone wszystkie informacje i aktywności dotyczące rolnictwa 

– poinformował Robert Telus.

Minister zaznaczył, że komisje klęskowe działają już w terenie i oceniają straty. 

Odpowiadając na pytania dotyczące ubezpieczeń, minister Telus zaznaczył, że musimy wypracować system ubezpieczeń w rolnictwie, który będzie sprawiedliwy i dobry zarówno dla dużych, jak i małych producentów rolnych. 

– Chcę reaktywować w ministerstwie zespół, który otrzyma zadanie wypracowania odpowiednich rozwiązań. Jestem zdeterminowany, żeby takie rozwiązania jak najszybciej wypracować 

– zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Pytany o realizację wypłat środków pomocy zbożowej minister Telus poinformował, że w ramach I transzy na konta rolników zostało już przekazanych ponad 690 mln zł, a w ramach II transzy ponad 300 mln zł.

W odpowiedzi na obawy rolników minister Robert Telus zapewnił, że jeśli UE nie przedłuży zakazu eksportu zboża, to my sobie sami go przedłużymy.

Źródło

Skomentuj artykuł: