Kolejne pieniądze na kontach rolników

Rolnikom sukcesywnie wypłacane są środki finansowe z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych, na odbudowę produkcji trzody chlewnej oraz w ramach dopłat do materiału siewnego – poinformowało ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.

Według MRiRW do 2 listopada br. do rolników trafiło 4,17 mld zł z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023. Wypłaty potrwają do końca miesiąca. Z początkiem grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych. 

Zaliczki dla rolników

Na wypłaconą do 2 listopada kwotę 4,17 mld zł składają się:

  • Zaliczki w ramach płatności bezpośrednich – stanowią one 3,65 mld zł to i trafiły do blisko 847 tys. rolników.
  • Zaliczki z tytułu posiadania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) – stanowią one ponad 520 mln zł i trafiły do 436 tys. gospodarzy.

Wnioski o dopłaty

W tegorocznej kampanii rolnicy złożyli 1,24 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie, a pula środków na ich realizację wynosi blisko 17 mld zł. Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie. W br. będą one wypłacane na poczet płatności bezpośrednich – w tym płatności dla małych gospodarstw i przejściowego wsparcia krajowego (w wysokości 70 proc.) oraz na poczet płatności ONW (85 proc.). Zaliczki otrzymają gospodarze spełniający warunki kwalifikowalności, także ci wytypowani do kontroli na miejscu.

Do tej pory na konta ponad 27 tys. rolników trafiło blisko 430 mln zł w ramach wsparcia na odbudowę produkcji trzody chlewnej. Wnioski o pomoc można było składać do 15 września 2023 r. W tym czasie zarejestrowano ich nieco ponad 28 tys. Na początku października rozpoczęła się realizacja płatności.

Stawka wsparcia to 100 zł do każdego prosięcia. Jeden producent rolny może otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.

Ponadto do tej pory na konta ponad 48 tys. rolników trafiło blisko 134 mln zł w ramach dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do 14 sierpnia 2023 r. rolnicy zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z wojną w Ukrainie mogli ubiegać się o przyznanie dopłat. Wpłynęło 52,8 tys. wniosków o pomoc. Wypłata wsparcia rozpoczęła się 5 października. 

Źródło

Skomentuj artykuł: