Minister rolnictwa z unijnym komisarzem ds. handlu o imporcie z Ukrainy

Działania podejmowane przez nieformalną koalicję 5 państw przyfrontowych w obronie interesów rolników z krajów Unii Europejskiej nie są skierowane przeciw nikomu. Są apelem o refleksję i o właściwe, bardzo potrzebne, decyzje ze strony Komisji Europejskiej – podkreślił minister Robert Telus podczas rozmowy z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, komisarzem ds. handlu Valdisem Dombrovskisem.

Polski minister rolnictwa oraz unijny komisarz rozmawiali o obecnych oraz przyszłych działaniach KE oraz państw członkowskich, mających na celu ochronę przed nadmiernym importem wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Spotkanie odbyło się w formule on-line.

Minister Robert Telus podkreślił konieczność wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjską agresją. Zwrócił uwagę na potrzebę usprawnienia tranzytu produktów z Ukrainy przez terytorium przyfrontowych państw członkowskich UE do pozostałych krajów UE i krajów trzecich. Minister Telus zaznaczył, że Korytarze Solidarnościowe nie mogą polegać tylko na ułatwieniu przekroczenia przez towary granicy z UE. Zaapelował o wsparcie Komisji Europejskiej w rozbudowie koniecznej infrastruktury służącej przewiezieniu tych towarów do innych krajów UE oraz poza UE.

Dzisiaj Unia Europejska stoi przed bardzo ważnym momentem. Zwiększony napływ produktów ukraińskich jeszcze długo pozostanie elementem sytuacji rynkowej. Konieczne są odpowiednie narzędzia prawne i infrastrukturalne, aby skutecznie sobie z nim radzić. Jeśli ich zabraknie, to będziemy mieć problem non stop – powiedział minister Telus.

Minister Robert Telus poinformował komisarza o wspólnym stanowisku ministrów rolnictwa nieformalnej koalicji krajów przyfrontowych w sprawie konieczności przedłużenia po 15 września środków zapobiegawczych (tj. zakazu importu do pięciu krajów przyfrontowych) na ukraińską kukurydzę, pszenicę, rzepak i słonecznik.

Zależy nam również na tym, aby zakres towarowy środków zapobiegawczych miał charakter elastyczny i mógł podlegać modyfikacjom w porozumieniu z Komisją Europejską. W krajach przyfrontowych problemy powodowane przez import z Ukrainy nie są takie same i mogą występować w różnych sektorach – przekazał minister Telus.

Minister Telus przekazał komisarzowi Dombrovskisowi również informację o trudnej sytuacji na rynku owoców miękkich w Polsce. Minister zaapelował do komisarza o pozytywne rozpatrzenie polskiego wniosku o objęcie mrożonych malin i truskawek środkami zapobiegawczymi.

Komisarz Dombrovskis przekazał, że Komisja jest otwarta na dalszy dialog i prace na rzecz usprawnienia tranzytu i Korytarzy Solidarnościowych. Komisarz zaproponował również pogłębioną dyskusję na poziomie ekspertów o sytuacji w sektorze owoców miękkich i ewentualnych innych sektorach oraz na temat możliwych do wdrożenia rozwiązań.

Skomentuj artykuł: