Ministerstwo rolnictwa konsultuje z rolnikami ustawę o cenach energii

Pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich Janusz Kowalski przekazał pismo 158 organizacjom i związkom rolniczym ws. poselskiego projektu ustawy o cenach energii - poinformowało w sobotę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w sobotę, że sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich Janusz Kowalski przekazał 158 organizacjom i związkom rolniczym pismo, dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 72) z prośbą "o przeanalizowanie go i wyrażenie opinii".

Jak dodano, "projekt ten w swoim głównym założeniu ma na celu utrzymanie na 2024 r. zamrożenia cen energii generycznej, ciepła i paliw gazowych dla odbiorców końcowych".

"Potrzeba przedłużenia obowiązywania dotychczasowych regulacji zgodnie z rządowym projektem ustawy w tym zakresie jest bardzo ważna i oczekiwana przez wszystkich odbiorców energii. Jednakże konieczność jak najszybszego przyjęcia tych zmian, w mojej ocenie, nie może być wykorzystana do próby przeforsowania o wiele dalej idących zmian, wykraczających poza główny cel ustawy" - napisał w piśmie skierowanym do organizacji rolniczych Kowalski.

Sekretarz stanu podkreślił, że proponowane przepisy mogą wywierać negatywne skutki dla rolnictwa i pogarszać jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Wiceminister Janusz Kowalski dołączył do pisma stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do najistotniejszych propozycji zawartych w poselskim projekcie ustawy dotyczących obszarów wiejskich.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw zakłada przedłużenie na 2024 r. funkcjonowania mechanizmów osłonowych dotyczących zamrożenia cen energii. Rozwiązanie to ma zapewnić w następnym roku ochronę Polaków przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między zdolnością finansową gospodarstw domowych, cenami nośników energii na rynkach, a łącznymi kosztami systemu wsparcia obciążających budżet państwa.

Przygotowana przez posłów KO, Polski 2050-TD zaś nowelizacja ustawy "w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw" zakłada zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 r. Proponuje utrzymanie proporcjonalnych obecnych limitów zużycia i utrzymanie grup objętych ochroną. Jak czytamy w uzasadnieniu, "środki przeznaczone na finansowanie wsparcia odbiorców uprawnionych (...) będą pochodziły z Funduszu COVID-19, który będzie zasilany z gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. oraz innymi środkami w sposób przewidziany stosownymi przepisami". Według portalu WysokieNapiecie.pl "cała operacja zostanie sfinansowana na koszt Orlenu".

Poselski projekt o cenach energii zawiera także propozycje zmian do tzw. ustawy wiatrakowej z 20 maja 2016 r., znowelizowanej 9 marca 2023 r. Z uzasadnienia projektu wynika, że umożliwia m.in. budowę cichych wiatraków w odległości od 300 m od zabudowań czy parku narodowego.

W czwartek podczas konferencji prasowej szef klubu KO Borys Budka poinformował, że "będzie poprawka, która doprecyzowuje tę odległość, dlatego że nie dość, że będzie to 500 metrów od zabudowań, to jeszcze dodatkowo będzie wprowadzona norma hałasu, czyli nie tylko odległość, ale dodatkowo jeszcze kwestie hałasu, tak żeby wiatrak był ekologiczny".

Jak poinformowano w piątek na stronach internetowych Sejmu - zgodnie z harmonogramem obrad - 6 grudnia br. rano ma odbyć się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o cenach energii.

Źródło

Skomentuj artykuł: