Niższe ceny zbóż niż przed rokiem

Pod koniec sierpnia ceny zbóż na krajowym rynku były od 27,1 proc. do 46,0 proc. niższe od notowań sprzed roku. Zbliżony poziom cen obserwowano w analogicznym okresie 2021 r. – poinformował dr Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

4 proc. mniejsze zbiory

Jak przekazał dr Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego, zgodnie z opracowanym przez GUS Wstępnym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 r. zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, bez kukurydzy na ziarno, ocenia się na 25,9 mln ton. Jest to wynik o ok. 4 proc. mniejszy od zbiorów ubiegłorocznych, ale w porównaniu ze średnią za ostatnie pięć lat lepszy o 2,7 proc.

Powołując się na dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ekspert poinformował, że pod koniec sierpnia ceny zbóż na krajowym rynku były od 27,1 proc. do 46,0 proc. niższe od notowań sprzed roku. Zbliżony poziom cen obserwowano w analogicznym okresie 2021 r. – dodał Łopaciuk.

Specjalista IERiGŻ zauważył, że ceny zbóż na światowych rynkach, jak również w Europie i Polsce są obecnie na "poziomie znacznie niższym niż w analogicznym okresie 2022 r., kiedy osiągały historycznie wysoki poziom". Wpływ na to miały – wskazał – działania wojenne na Ukrainie i wynikająca z tego sytuacja geopolityczna, np. blokada Morza Czarnego oraz niepewność co do rozwoju konfliktu. W kolejnym roku wojny rynki "otrząsnęły się" z pierwszego szoku i w większym stopniu reagują na czynniki fundamentalne, niż to było w 2022 r., ale sytuacja w rejonie Morza Czarnego nadal ma duży wpływ na ceny zbóż.

"Tendencja spadkowa cen po doniesieniach o zawieszeniu działania korytarza na Morzu Czarnym oraz później o rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę portową na Dunaju w późniejszym okresie została wyhamowana (pszenica), a ceny kukurydzy zaczęły rosnąć. Do wzrostu cen przyczyniły się także niekorzystne warunki pogodowe w okresie zbiorów, co skutkowało spowolnieniem dostaw ziarna z nowych zbiorów i niższą jakością (większy udział ziarna pszenicy o parametrach paszowych)"

stwierdził Łopaciuk

Zdaniem eksperta IERiGŻ tendencje z rynków światowych "z pewnym opóźnieniem przenoszą się na krajowy rynek". Wskazał, że wpływ na ceny ma także niepewność związana z przedłużeniem zakazu importu ziarna z Ukrainy przez kraje przyfrontowe, w tym Polskę.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy to samodzielna placówka naukowo-badawcza analizująca procesy ekonomiczno-produkcyjne polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji polskiej wsi, rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Realizowane są one są w ramach działalności statutowej oraz krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

Źródło

Skomentuj artykuł: