Ogromne społeczne poparcie dla polskich rolników

Ponad 77 proc. badanych popiera protestujących rolników; przeciwnego zdania jest 11 proc. respondentów - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Badani zostali zapytani o to czy popierają rolników protestujących przeciwko Zielonemu Ładowi, polityce klimatycznej UE oraz otwarciu unijnego rynku dla produktów z Ukrainy. 54,3 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 22,9, że raczej tak.

Z postulatami rolników raczej nie zgadza się 7,7 proc. ankietowanych, a 3,1 proc. zdecydowanie się nie zgadza.

12 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Badanie CATI przeprowadzone 9-10.02.2024 r. na 1067-osobowej grupie respondentów.

Skomentuj artykuł: