Uwaga rolnicy: Pomoc dla producentów malin

Komisja Europejska zaakceptowała program pomocy dla producentów malin. Dotacja przysługuje na złożone do 31 października br. przez producentów malin wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości ustalanej jako iloczyn deklarowanej przez producenta malin we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich powierzchni upraw malin, nie większej niż 10 ha i stawki pomocy – poinformowało ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.

Stawki pomocy:

1250 zł/ ha upraw malin, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu i w odniesieniu do których producent malin złożył wniosek o udzielenie pomocy w związku ze stratami w wysokości co najmniej 70 %  z tego tytułu, lub

2500 zł/ ha, jeżeli nie złożył wniosku o pomoc  w związku ze stratami  w wysokości co najmniej  70 % z tytułu przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Skomentuj artykuł: