Wzrosły ceny produktów rolnych

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w grudniu 2019 r. o 9,1 proc. rok do roku i o 1,9 proc. w ujęciu miesięcznym - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. W skali roku w górę poszły np. ceny ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiu.

"Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, wzrosły w grudniu 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,9 proc.), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 9,1 proc.)"

wskazał GUS w poniedziałkowym komunikacie.

Dodał, że w grudniu 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen jęczmienia, owsa i drobiu.

 "W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe. Wzrosły natomiast ceny ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiu"

napisano.

GUS zaznaczył, w skali miesiąca zwiększyły się ceny większości produktów rolnych na targowiskach, przy spadku cen zbóż (poza żytem) i ziemniaków.

"W skali roku odnotowano spadek cen zbóż i żywca wołowego przy wzroście cen ziemniaków jadalnych, zwierząt gospodarskich oraz żywca wieprzowego"

poinformowano.

W grudniu 2019 r. za pszenicę płacono średnio w skupie 69,34 zł/decytonę, czyli o 1,5 proc. więcej niż przed miesiącem, natomiast o 16,6 proc. mniej niż przed rokiem - podał GUS. Ceny targowiskowe pszenicy (86,72 zł/dt) spadły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,3 proc.), jak i rokiem poprzednim (o 4,3 proc.).

Ceny żyta w skupie wyniosły natomiast 58,00 zł/dt i były wyższe w skali miesiąca (o 6,8 proc.), ale niższe w stosunku do roku poprzedniego (o 18,2 proc.). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 70,32 zł/dt i wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,3 proc.) natomiast w stosunku do grudnia 2018 r. odnotowano spadek cen (o 1,8 proc.). Z kolei za ziemniaki płacono średnio w skupie 53,63 zł/dt, tj. więcej o 34,9 proc. niż przed miesiącem i o 1,7 proc. niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (205,00 zł) spadła o 2,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 75,2 proc.

Ceny skupu żywca wołowego (6,35 zł/kg) nieznacznie wzrosły w skali miesiąca (o 0,2 proc.), natomiast w skali roku spadły o 2,9 proc.

"Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,75 zł/kg i były wyższe o 2,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowano spadek cen żywca wołowego o 3,2 proc."

wskazał GUS.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 6,26 zł/kg - były wyższe o 6,5 proc. niż przed miesiącem i o 49,2 proc. niż przed rokiem.

"Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,56 zł, tj. więcej o 9,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 40,2 proc. w odniesieniu do grudnia 2018 r."

wyliczono.

GUS zaznaczył, że w grudniu 2019 r. "poprawiła się relacja zarówno cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,9 wobec 8,6), jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (7,6 wobec 7,1)".

Ceny skupu drobiu rzeźnego, jak wskazano, wyniosły ok. 3,77 zł/kg i były niższe w stosunku do listopada 2019 r. (o 0,4 proc.), natomiast wzrosły w porównaniu do grudnia 2018 r. (o 2,4 proc.). 

Źródło

Skomentuj artykuł: