Rośnie sieć stacji tankowania paliw gazowych

PGNiG Obrót Detaliczny uruchomiło dwie stacje LCNG w Koszalinie i Zielonej Górze. Obie umożliwiają tankowanie zarówno skroplonego (LNG), jak i sprężonego gazu ziemnego (CNG). Spółka planuje uruchomienie kolejnych 4 stacji CNG, co oznacza, że jeszcze w tym roku będzie obsługiwała łącznie 40 stacji tankowania paliw gazowych w Polsce.

– PGNiG Obrót Detaliczny konsekwentnie rozwija gazomobilność w Polsce. Gaz ziemny, ze względu na swoje walory ekologiczne, odgrywa istotną rolę w transporcie publicznym – również w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa. Aby liczba pojazdów gazowych rosła, niezbędny jest jednak konsekwentny rozwój sieci stacji tankowania paliw gazowych, dlatego cieszymy się, że nowe stacje LCNG w Koszalinie i Zielonej Górze służą już lokalnym przedsiębiorcom oraz mieszkańcom – mówi Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.
Stacja LCNG w Zielonej Górze jest zlokalizowana przy ulicy Naftowej 3A i została uruchomiona we wrześniu 2023 roku. Z kolei stacja w Koszalinie przy ulicy Wąwozowej 1B została udostępniona dla klientów w październiku tego roku. Obie są ogólnodostępne i oferują klientom możliwość tankowania zarówno skroplonego gazu ziemnego (LNG), jak i sprężonego gazu ziemnego (CNG). Ponadto są przystosowane do tankowania bio-LNG i bio-CNG, co w przyszłości pozwoli na zagospodarowanie biometanu. To pierwsze tego typu innowacyjne stacje PGNiG Obrót Detaliczny w Polsce.
W 2022 roku sieć PGNiG Obrót Detaliczny liczyła 17 ogólnodostępnych stacji tankowania CNG. Obecnie na terenie Polski dostępnych jest już 36 takich obiektów, w tym stacje w Koszalinie i Zielonej Górze. Do końca 2023 roku Spółka planuje uruchomienie kolejnych 4 w Białymstoku, Płocku, Szczecinie i Gdyni. Dynamiczny rozwój sieci stacji wynika między innymi z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w ramach której Polska Spółka Gazownictwa, jako operator systemu dystrybucyjnego, zobowiązana została do wybudowania 23 nowych stacji tankowania CNG w całej Polsce. Stacje są konsekwentnie udostępniane spółce PGNiG Obrót Detaliczny, która odpowiada za ich obsługę.
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych niewątpliwie dała bardzo silny impuls do popularyzacji paliw gazowych w Polsce. Warto również zwrócić uwagę, że w myśl ustawy pojazdy na CNG mogą poruszać się po tzw. Strefach Czystego Transportu, które mają być wdrażane w polskich miastach. Jestem przekonany, że kompleksowe podejście do promocji gazomobilności wraz z rozwojem sieci stacji pozytywnie wpłynie na liczbę pojazdów napędzanych ekologicznym gazem ziemnym na polskich drogach – podkreśla Marcin Szczudło, Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny, odpowiedzialny za rozwój rynku CNG i LNG.
W Polsce ze sprężonego gazu ziemnego (CNG) korzystają między innymi firmy kurierskie, pojazdy komunalne, takie jak śmieciarki oraz przede wszystkim nowoczesne i ekologiczne autobusy gazowe. Tego typu pojazdy emitują znacznie mniej spalin i hałasu, dlatego przewoźnicy chętnie wykorzystują flotę zasilaną gazem ziemnym w centrach miast. Obecnie z paliwa CNG i LNG korzysta ponad 800 autobusów w 16 polskich miastach, m.in. w Warszawie, Rzeszowie czy Gdyni. Z kolei skroplony gaz ziemny (LNG) znajduje zastosowanie w logistyce i transporcie ciężkim.

Źródło

Skomentuj artykuł: