A2 Warszawa – Łódź zostanie rozbudowana!

Dokumentację projektową dotyczącą poszerzenia 89 km autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą o dodatkowe pasy ruchu przygotuje firma DATABOUT z Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę o wartości niemal 25,5 mln zł, która obejmuje m.in. zastosowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie samowystarczalności energetycznej oświetlenia węzłów i całego odcinka.

- Dotrzymujemy słowa i realizujemy inwestycje, które zapowiedzieliśmy. Autostrada A2 między Warszawą a Łodzią zostanie poszerzona o jeden pas ruchu w każdą stronę. To szczególnie ważne w kontekście spodziewanego dalszego wzrostu ruchu na tej drodze. Zastosujemy tu także nowatorskie rozwiązania proekologiczne 

- powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych przepisami decyzji i zezwoleń w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. Jej zakres obejmuje ponadto opracowanie rozwiązań, których celem będzie uzyskanie po modernizacji samowystarczalności energetycznej trasy. Wszystkie instalacje związane z drogą (oświetlenie, stacje meteo itd.) mają być zasilane z odnawialnych źródeł energii. 

Wykonawca dokumentacji ma przeprowadzić szczegółową analizę ekonomiczną uwzględniającą koszty budowy, eksploatacji oraz utrzymania, w tym także magazynów energii. 

Rozbudowa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą będzie jednym z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zadań. Wszystkie prace budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu pojazdów. Wymusi to opracowanie i wdrożenie skomplikowanej organizacji ruchu, w ramach której przez cały czas trwania budowy dla każdego z kierunków mają być dostępne po dwa pasy.

Rozpoczęcie prac będzie wymagało koordynacji z innymi robotami, które mają wpływ na ruch odbywający się po autostradzie A2 między Warszawą i Łodzią, chodzi przede wszystkim o budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów.

Na rozbudowę autostrady między Łodzią i Warszawą czekają zarówno przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe, jak i zwykli kierowcy. Wybudowana przed ponad dekadą trasa jest jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków dróg w Polsce. Średni ruch dobowy między Łodzią i Warszawą waha się od ponad 50 tys. do blisko 100 tys. pojazdów. Należy także przyjąć, że ruch jeszcze się zwiększy w związku z dojazdami do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy rozbudowy A2 i podpisanie z nim umowy GDDKiA zaplanowała na 2025 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: