Blokują rozwój Polski, a sami? Niemcy z nową strategią dla portów

Protestują przeciwko rozbudowie terminala w Świnoujściu i przeciw gospodarczemu wykorzystaniu Odry przez Polaków, a sami... Niemcy opublikowali właśnie obszerny raport stanowiący nową Krajową Strategię Portową. Federalny minister transportu Volker Wissing postrzega ją jako kluczowy krok w kierunku wzmocnienia niemieckich portów jako jednego z filarów gospodarki. Portal FilaryBiznesu.pl zapoznał się z raportem, który wymienia niemal 140 konkretnych środków, mających być rozwiązaniem najpilniejszych wyzwań, przed jakimi stoją niemieckie porty - od cyfryzacji po przestrzeń rozwojową, wykwalifikowanych pracowników i zasoby.

Raport dotyczy strategii rozwoju niemieckich portów morskich i śródlądowych, zatytułowanej "Nationale Hafenstrategie". Jej celem jest zapewnienie konkurencyjności, bezpieczeństwa i wydajności niemieckich portów oraz ich wkład w osiągnięcie celów ekologicznych i energetycznych kraju. Strategia obejmuje pięć głównych celów: (1) zwiększenie konkurencyjności niemieckich portów na rynku międzynarodowym, (2) rozwój portów jako zrównoważonych węzłów energetycznych, (3) promowanie cyfryzacji i innowacji w sektorze portowym, (4) zapewnienie legalnego i transparentnego handlu towarami oraz (5) poprawa wydajności i elastyczności infrastruktury portowej. Raport zawiera również szczegółowe działania i środki niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Zwiększeniu konkurencyjności niemieckich portów na rynku międzynarodowym ma np. posłużyć szereg działań, takich jak poprawa infrastruktury portowej, promocja usług portowych i wzmocnienie współpracy między portami. Osiągnięciu drugiego celu mają pomóc innowacyjne technologie, takie jak systemy magazynowania energii i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, a także promocja używania paliw alternatywnych w transporcie morskim.

Trzecim celem strategii jest - jak wspomnieliśmy - promowanie cyfryzacji i innowacji w sektorze portowym. Dlatego też planuje się wprowadzić nowe technologie, takie jak systemy automatyzacji i cyfrowe platformy logistyczne, rozpocznie się też promocja współpracy między przedsiębiorstwami technologicznymi i portami. Dla zapewnienia legalnego i transparentnego handlu towarami przewidziano szereg rozwiązań, takich jak systemy monitorowania towarów i wsparcie dla celników, a także promowanie współpracy między organami ścigania i portami.

Piątym i ostatnim celem strategii jest poprawa wydajności i elastyczności infrastruktury portowej. A więc to, co Niemcom nie podoba się u Polaków np. w przypadku Świnoujścia. Raport proponuje szereg działań w celu zwiększenia efektywności logistycznej niemieckich portów, w tym:

  • Poprawę infrastruktury portowej, w szczególności modernizację i rozbudowę terminali kontenerowych i innych obiektów przeładunkowych, aby umożliwić obsługę większych jednostek pływających i zwiększyć przepustowość.
  • Optymalizację procesów logistycznych poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii, takich jak systemy automatyzacji, cyfryzacji i zintegrowanego zarządzania łańcuchami dostaw.
  • Poprawę komunikacji i współpracy między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces przeładunku towarów, w tym operatorami terminali, armatorami, przewoźnikami i organami administracji publicznej.
  • Rozwój hinterlandu portów, czyli poprawę infrastruktury transportowej i logistycznej w okolicach portów, aby zapewnić płynne i szybkie połączenia z zapleczem gospodarczym.
  • Zwiększenie udziału transportu kolejowego i rzecznego w przewozie towarów do i z portów, aby zmniejszyć obciążenie środowiska i zredukować koszty logistyczne.
  • Wsparcie dla innowacji i badań naukowych w zakresie logistyki portowej, aby zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność sektora.
  • Ulepszenie kształcenia i szkoleń dla pracowników sektora, aby podnieść jakość usług i poprawić efektywność procesów logistycznych.

W raporcie podkreśla się również, że realizacja strategii wymaga współpracy i zaangażowania wszystkich podmiotów zaangażowanych w sektor portowy, w tym rządu, samorządów, przedsiębiorstw i pracowników. Strategia jest również zgodna z celami energetycznymi i ekologicznymi kraju, takimi jak zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: