Większość państwowych spółek odnotowała wzrost wartości

Większość spółek z udziałem Skarbu Państwa odnotowała wzrost wartości rynkowej - wynika z raportu opublikowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Zaznaczono, że przedsiębiorstwa te odgrywają kluczową rolę z punktu widzenia gospodarki i budżetu państwa a także bezpieczeństwa kraju.

Jak zaznaczyli autorzy raportu pt.: "Znaczenie spółek Skarbu Państwa dla Polski. Dlaczego nie warto ich wyprzedawać?", przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo mają istotne znaczenie w sektorach strategicznych takich jak obronność, energetyka, telekomunikacja, lotnictwo, transport czy infrastruktura. Zaznaczono, że odgrywają one kluczową rolę z punktu widzenia gospodarki i budżetu państwa a także bezpieczeństwa kraju i społeczeństwa.

Jak wynika z raportu tylko w 2022 r. nakłady inwestycyjne 196 wybranych spółek wyniosły 45,2 mld zł, a od 2016 do połowy 2023 r. wyniosły 285,3 mld zł i były wyższe o 84,5 mld zł w stosunku do lat 2008 – 2015. Zaznaczono też, że od powstania MAP tj. od 15 listopada 2019 r. do 29 września 2023 r. większość spółek z udziałem SP odnotowała wzrost wartości rynkowej.

Największe wzrosty - jak napisano - odnotowały: Orlen (+24,1 mld zł, +55,1 proc.), Tauron (+3,0 mld zł, +91,4 proc.), KGHM (+3,4 mld zł, +17,8 proc.), Alior Bank (+2,8 mld zł, +72,0 proc.), JSW (+2,8 mld zł, +116,2 proc.). Autorzy wskazali, że jest to efekt m.in. zmiany strategii inwestycyjnych realizowanych przez państwowe podmioty od 2016 r. Wyliczono, że kluczowe z punktu widzenia polskiej gospodarki spółki tylko w 2022 roku zainwestowały 45,2 mld zł. "Taka sytuacja jest możliwa m.in. dzięki temu, że nie dochodzi do drenowania tych podmiotów z zysków przez Skarb Państwa poprzez wypłaty wysokich dywidend" - wyjaśniono. Zaznaczono, że inwestycje mają wpływ na zwiększenie produktywności, tworzenie miejsc pracy, poprawę konkurencyjności a w konsekwencji na wzrost PKB Polski.

Autorzy raportu podkreślają też rolę jaką SSP pełnią w systemie bezpieczeństwa państwa, a w szczególności w czasie różnych kryzysów. Przypomniano, że podczas pandemii budowały one m.in. szpitale tymczasowe, kupowały sprzęt medyczny, organizowały transport, a podczas kryzysu energetycznego organizowały interwencyjny import i dystrybucję węgla, rozbudowywały infrastrukturę gazową i naftową, by zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Wskazano, że spółki Skarbu Państwa pełnią także niezwykle ważną rolę w rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, który dziś "może poszczycić się takimi produktami jak armatohaubica Krab, Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty Borsuk, moździerze samobieżne M120 Rak, karabinek MSBS Grot, czy też zestawy przeciwlotnicze Pilica oraz Piorun" - napisano. Dodano, że "projekty te pod wieloma względami czynią Polskę krajem bezpieczniejszym i budują odporność polskiej gospodarki w okresie nieprzewidywalnych i gwałtownych wstrząsów".

Podkreślono, że prywatyzacja kluczowych dla polskiej gospodarki podmiotów, prowadziłaby do zubożenia i bezrobocia oraz wzbogacenia najbogatszych kosztem słabszych.

Przypomniano także liczne patologie, które występowały w czasie procesów prywatyzacyjnych w przeszłości, takie jak m.in. sprzedaż majątku po zaniżonych cenach (tak w przypadku Ciech S.A., Fabryka Łączników Radom S.A., przedsiębiorstwa handlu chemikaliami „Chemia” w Warszawie, Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A., Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A.) czy też niepełne zabezpieczenie interesów państwa (PKSy, spółki z grupy PKP takie jak: PKP Energetyka, TK Telekom, PKP Informatyka).

Zaznaczono, że podejście do prywatyzacji zmieniło się po 2015 r. Zatrzymane zostały bowiem plany dotyczące sprzedaży PLL LOT, Lotos-u, holdingu cukrowego, PKP Cargo czy też PKP InterCity. Jednocześnie - jak wskazano - przywrócona została kontrola Skarbu Państwa nad Bankiem Pekao S.A., spółką PKP Energetyka, Elektrownią Połaniec, Elektrownią Rybnik, 8 elektrociepłowniami w największych polskich aglomeracjach, np. w Warszawie i Trójmieście, spółką Polska Press, a także Polskimi Kolejami Liniowymi.

Źródło

Skomentuj artykuł: