Wzrost bezrobocia w strefie euro

Jak poinformował Eurostat we wrześniu br. bezrobocie w strefie euro wyniosło 6,5%, zwiększyło się więc z 6,4% w sierpniu br. Było jednocześnie niższe niż we wrześniu ub.r. (6,7%). W całej Unii Europejskiej bezrobocie sięgnęło we wrześniu br. poziomu 6,0% (podobnie jak w sierpniu br.), obniżyło się nieznacznie w porównaniu do września ub.r. (6,1%).

Eurostat ocenia, że łącznie 13.026 mln osób w UE, z czego 11.017 mln w krajach euro strefy było bezrobotnych we wrześniu br. W porównaniu z sierpniem br., bezrobocie wzrosło o 96 tys. (w tym o 69 tys. w krajach strefy euro). W porównaniu z wrześniem ub.r. bezrobocie spadło o 126 tys. w całej UE (i o 212 tys. w krajach strefy euro).

Gdzie najwyższe bezrobocie w UE

Najwyższe bezrobocie wśród krajów unijnych utrzymuje się w Hiszpanii i Grecji - odpowiednio 12 proc. i 10 proc. Stopa bezrobocia w całej Unii wyniosła 6 proc. we wrześniu 2023 r., w eurostrefie – 6,5%, a w Polsce było ono jednym z najniższych w całej UE – 2,8%.

Szczególnie wysokie bezrobocie w krajach UE panuje w grupie osób najmłodszych (w wieku poniżej 25 lat). We wrześniu br. wyniosło ono w tej grupie 14.2% w całej UE (w sierpniu br. 14,1%) i 14,0% in euro strefie (w sierpniu br. 13,9%).

Źródło

Skomentuj artykuł: