GPW Ventures i KOWR inwestują w rozwój rolnictwa w Polsce

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) obejmie większościowy pakiet akcji w spółce GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. ASI S.K.A. Nowa spółka inwestycyjna będzie służyć wspieraniu innowacji w polskim sektorze rolnym. Jej działalność inwestycyjna zostanie uruchomiona jeszcze w 2023 r. 

Decyzję w tej sprawie ogłosił Robert Telus, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trzecią rocznicę podpisania listu intencyjnego pomiędzy GPW Ventures ASI SA, a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. 
- Rynek rolny jest rynkiem globalnym i niezwykle konkurencyjnym. Aby polscy rolnicy mogli z powodzeniem na nim konkurować obok wysokiej jakości produktów, które mamy i z których się bardzo cieszymy, potrzebujemy też więcej innowacyjnych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i usługowych. Utworzenie spółki inwestycyjnej to odważny i zdecydowany krok w tym właśnie kierunku. Dzięki współpracy GPW Ventures i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i dzięki tym środkom, które przekaże do spółki KOWR obejmując akcje, stworzymy przestrzeń dla polskich innowatorów, przedsiębiorców, wynalazców, naukowców, aby finansować i wdrażać najciekawsze i najbardziej obiecujące pomysły z takich obszarów, jak: produkcja nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, produkcja i sprzedaż pasz, nawozów, środków ochrony roślin, automatyzacja, cyfryzacja rolnictwa czy wreszcie cały sektor energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich – powiedział min. Robert Telus.  
Minister dodał, że działalność spółki wpisywać się będzie także w obszar patriotyzmu gospodarczego: – Skoro mamy świetne rolnictwo istnieje potrzeba, aby Polska dołączyła też do grona potentatów najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, cyfrowych, organizacyjnych wspierających rolnictwo. Tym jest właśnie współczesny patriotyzm gospodarczy i temu będą służyć inwestycje KOWR i GPW Ventures w innowacyjne przedsiębiorstwa. 
Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) powiedział, że objęcie akcji przez KOWR w GPW Ventures Asset Management jest dopełnieniem postanowień listu intencyjnego podpisanego przed trzema laty: – Od tego czasu po stronie Giełdy przygotowano wszelkie rozwiązania organizacyjno-prawne oraz przygotowano biznesplan przedsięwzięcia. Czekaliśmy tylko na decyzję Pana Ministra i Dyrekcji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zaangażowaniu środków finansowych i dzięki tej decyzji możemy ruszyć z pracami Spółki i rozpocząć wyszukiwanie najlepszych inwestycji, które przyczynią się do unowocześniania polskiego rolnictwa.  
Waldemar Humięcki Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa powiedział, że stworzenie wspólnie z GPW nowoczesnego systemu inwestycji kapitałowych dla małych i średnich przedsiębiorców rolnych pobudzi rozwój obszarów wiejskich poprzez nowoczesne rozwiązania technologiczne i produktowe oraz zwiększy konkurencyjność w sektorze rolnych MŚP. 

Źródło

Skomentuj artykuł: