GUS: przybyło przedsiębiorstw niefinansowych

Na koniec 2019 r. w Polsce działało 2 211,6 tys. przedsiębiorstw niefinansowych - podał w środę GUS. To o 2,9 proc. więcej niż na koniec 2018 r. Prawie 97 proc. z tej liczby stanowiły przedsiębiorstwa mikro - o liczbie pracujących do 9 osób.

W 2019 r. odsetek firm małych - od 10 do 49 pracujących - wyniósł 2,2 proc., średnich - od 50 do 249 osób - 0,7 proc., a dużych - powyżej 250 osób - 0,2 proc. wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych.

Zgodnie z danymi GUS, na koniec 2019 r. w sektorze tych przedsiębiorstw pracowało łącznie nieco ponad 10 mln osób. W mikropodmiotach pracowało ponad 41 proc. wszystkich zatrudnionych, a w firmach dużych - mimo ich niewielkiej liczby - ponad 32 proc.

W 2019 r. wzrost zatrudnienia zanotowano właśnie w tych dwóch kategoriach - mikro i dużych firm, odpowiednio o 1,3 i 2,1 proc. W przedsiębiorstwach małych i średnich nastąpił spadek zatrudnienia w skali roku - odpowiednio o 6,3 i 2,3 proc.

Źródło

Skomentuj artykuł: