Handlowcy z galerii i sklepików szkolnych też otrzymają pomoc

Najemcy galerii handlowych skorzystają z obniżki czynszu w czasie lockdownu w wysokości 80 procent, a przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne otrzymają pomoc finansową – zdecydowała we wtorek Rada Ministrów. 

Przyjęte przez Radę Ministrów instrumenty pomocy wynikają z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowelizacja zajmie się teraz Sejm. 

“Przygotowaliśmy wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w wyniku zamknięcia szkół oraz galerii handlowych, mieli znacznie ograniczoną możliwość prowadzenia działalności, a mimo to nie korzystali z dotychczasowych rozwiązań pomocowych, gdyż nie obejmuje ich system kodów PKD opisujących charakter działalności – powiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Obniżka czynszu najmu w galeriach handlowych

Przepisy przewidują, że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc.

Wynajmujący i najemcy będą mieli prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu o obniżce, w przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona. 

Pomoc będzie przyznawana także we wszystkich kolejnych okresach ewentualnego obowiązywania zakazu handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawieranych przed dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 14 marca 2020 r.

Pomoc dla sklepików szkolnych

Wsparcie dla osób prowadzących sklepiki szkolne będzie podobne do pomocy, jaką otrzymują firmy z  tzw. tarczy branżowej. 

Kto otrzyma pomoc ? Ma ona dotyczyć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych uczniów na terenie szkół, uczelnii, akademików i burs szkolnych  (tj. jednostek oświatowych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.).

Sklepiki szkolne otrzymają pomoc w postaci: zwolnienia z opłacania składek na ZUS, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, świadczeń postojowych, małych dotacji do 5 tys. zł.

Podstawowym kryterium otrzymania pomocy będzie wykazanie 40 proc. spadku przychodów odnotowanych w odpowiednim okresie rozliczenia od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a także prowadzenie działalności gospodarczej 30 września 2020 r. W zależności od sytuacji epidemiologicznej nie można wykluczyć, że na etapie prac parlamentarnych pomoc zostanie rozciągnięta także na kolejne okresy czasu.

Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że pracował przez co najmniej 14 dni w miesiącu.  Zaświadczenie takie - według projektu rządowego - nie będzie musiało być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post-factum, podczas kontroli.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: