Indie stają się światowym centrum sztucznej inteligencji

Indie należą do liderów w badaniach nad sztuczną inteligencją i jej wdrażaniem – co, jak twierdzi tamtejszy rząd, w ciągu 25 lat pomoże im dołączyć do grona krajów rozwiniętych. Analitycy EMIS i CEIC (ISI Emerging Markets Group) w najnowszym raporcie „Foresight 2023” ocenili, jak kraj, który w latach 90. XX wieku nie brał udziału w wyścigu technologicznym z Chinami, w ciągu zaledwie kilku dekad stał się centrum tak popularnej ostatnio AI.

18 stycznia 2023 – Jeszcze trzy dekady temu Indie toczyły nierówną walkę z Chinami w wyścigu o miano światowego dostawcy usług outsourcingowych. Dziś siły się wyrównały. Coraz większa liczba dobrze wykształconych i mówiących po angielsku młodych Hindusów sprawiła, że kraj ten z biegiem lat stał się atrakcyjnym miejscem do zlecania procesów wytwórczych. Indie zaczęły specjalizować się w technologii zorientowanej na biznes. Jak sztuczna inteligencja napędza rozwój Indii, opisują analitycy EMIS i CEIC (ISI Emerging Markets Group) w tegorocznej edycji raportu „Foresight 2023 – Darkness Before Dawn”.

Pandemia przyniosła czas na rozwój 

Indie już od kilku lat intensywnie korzystają z rozwijanej przez siebie sztucznej inteligencji, jednak okazało się, że dopiero czas pandemii COVID-19 przyniósł warunki do maksymalnego spożytkowania tej technologii. Odpowiednio ukierunkowana polityka rządu i wprowadzone w marcu 2020 r. przepisy dotyczące dystansu społecznego sprawiły, że już dwa lata później Indie stały się najszybciej rozwijającym się rynkiem dla nowych użytkowników internetu na świecie. Podczas pandemii ponad 70 proc. indyjskich firm wdrożyło pewną formę sztucznej inteligencji – kraj wysunął się wówczas na prowadzenie wśród głównych gospodarek świata takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Japonia. W 2021 r. to właśnie Indie miały największy odsetek firm, które zaczęły używać rozwiązań AI, więcej nawet niż w Chinach. 

Wielkość indyjskiego rynku sztucznej inteligencji w 2022 r. wyniosła 9,4 mld USD. Przewiduje się, że w zaledwie 4 lata wzrośnie do 23 mld USD. Eksperci EMIS i CEIC wskazują, że wspomniany rozwój będą napędzać przede wszystkim rozwiązania AI w ramach trzech obszarów: handlu detalicznego i e-commerce, układów scalonych i czujników półprzewodnikowych, a także technologii inżynieryjnej. Przy czym analitycy zaznaczają, że sama wartość AI w handlu i e-commerce już w 2031 r. osiągnie wartość 6 mld USD, wzrastając w ciągu dekady ponad 13-krotnie – z 448 mln USD w 2021 r.

Wyzwania i szanse

Indie należą do światowych liderów w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją, jednak dostęp do cyfrowych miejsc pracy i inteligentnych zakupów online ma zaledwie 8,5 proc. Hindusów. Chcąc sprawić, aby cyfrowa gospodarka stała się bardziej dostępna, tamtejszy rząd musiałby w pierwszej kolejności zwiększyć dochód rozporządzalny obywateli. Analitycy EMIS i CEIC podkreślają, że sztuczna inteligencja może pomóc w ożywieniu krajowej produkcji i stworzeniu środowiska start-upowego, które pozwoliłoby na podniesienie poziomu zarobków. W skali globalnej takie ożywienie produkcji pozwoliłoby Indiom zaistnieć jako alternatywa dla Chin w wielu światowych łańcuchach dostaw, co podczas pandemii COVID-19 okazało się kluczowe dla wielu przedsiębiorstw na całym świecie.

Wartość indyjskich start-upów szacowana jest obecnie na ponad 450 mld USD. Rośnie wysokość zainwestowanych międzynarodowych środków, a liczba indyjskich jednorożców, czyli startupów wycenianych na co najmniej miliard USD, wzrosła do 105. Pomimo obfitości graczy i szybko rozwijającej się działalności, problemem tego rynku w Indiach jest słabość otoczenia instytucjonalnego i prawnego. Do dziś jedynym aktem prawnym, stanowiącym punkt odniesienia dla rozwoju tych technologii jest ustawa o IT z 2000 r. W chwili, gdy była uchwalana, nie istniały jeszcze media społecznościowe czy smartfony, nie dziwi zatem, że w niewielkim stopniu odpowiada ona na potrzeby firm obecnie adaptujących rozwiązania AI.

Co przyniesie przyszłość 

Analitycy EMIS i CEIC twierdzą, że w najbliższych latach uchwalone zostaną w Indiach nowe przepisy dotyczące rozwoju najnowszych technologii. Najbardziej palącą kwestią jest ochrona danych osobowych, w szczególności przepisy dotyczące ich przechowywania oraz przetwarzania z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Ze względu na charakter gospodarki Indii, będącej centrum outsourcingu usług IT dla całego świata, ochrona danych osobowych jest problemem o zasięgu globalnym. Sprawne i efektywne rozwiązanie generowanych przez to problemów ułatwi rządowi Indii promocję własnego rynku IT jako stabilnego i bezpiecznego, co w dłuższej perspektywie będzie kluczowe dla kontynuowania procesu wzrostu gospodarczego.
 

Skomentuj artykuł: