Jedna ładowarka do wszystkich telefonów? Jest decyzja europarlamentu

Parlament Europejski wezwał dzisiaj Komisję Europejską do zaproponowania przepisów, których efektem będą jednolite ładowarki do wszystkich urządzeń przenośnych. Europosłowie chcą, aby KE zrobiła to najpóźniej do lipca bieżącego roku.

W przyjętej rezolucji europosłowie stwierdzili, że istnieje "pilna potrzeba podjęcia przez UE działań regulacyjnych" w celu zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych. Rezolucja została przyjęta 582 głosami przy 40 przeciw i 37 wstrzymujących się.

Parlament Europejski chce, aby Komisja Europejska przyjęła do lipca 2020 roku akt delegowany lub - jeśli to konieczne - przedstawiła wniosek legislacyjny w tej samej sprawie, nie przekraczając powyższej daty.

PE oczekuje także, że KE podejmie działania zapewniające interoperacyjność różnych bezprzewodowych ładowarek z różnymi urządzeniami przenośnymi i rozważy inicjatywy legislacyjne mające na celu zwiększenie ilości kabli i ładowarek poddawanych recyklingowi w państwach członkowskich UE.

Liczy też, że KE zapewni, iż konsumenci nie będą już zobowiązani do zakupu nowych ładowarek z każdym nowym urządzeniem. Posłowie podkreślają jednak, że "proponowane rozwiązania nie powinny prowadzić do wyższych cen dla konsumentów".

Szacuje się, że na całym świecie wytwarza się około 50 milionów ton e-odpadów rocznie, średnio ponad 6 kg na osobę. Całkowita ilość wytwarzanych odpadów w Europie w 2016 roku wyniosła 12,3 mln ton, co odpowiada średnio 16,6 kg na mieszkańca.

Źródło

Skomentuj artykuł: