Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne. Można ubiegać się o płatności

Od 2023 r. można ubiegać się o płatności w ramach interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS dla WPR) 2023-2027. Płatności te są w dużej mierze kontynuacją Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Zachęcamy do składania wniosków.

W nowej perspektywie finansowej zostały zwiększone stawki płatności. Pojawiły się także nowe instrumenty wsparcia związane z ekstensywnym użytkowaniem łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 oraz ochroną bioróżnorodności na gruntach ornych. Zobowiązania, jak do tej pory, będą podejmowane na 5 lat. 

Do interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych PS dla WPR 2023-2027 należą: 
1.    Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000.
2.    Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000.
3.    Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 – NOWA.
4.    Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.
5.    Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.
6.    Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.
7.    Bioróżnorodność na gruntach ornych – NOWA.

Skomentuj artykuł: