Inwestorzy stawiają na ESG

GPW w Warszawie po raz piąty przeprowadziła badanie nt. wpływu czynników ESG na decyzje inwestycyjne. Obecnie 84% ankietowanych uwzględnia dane ESG w procesach decyzyjnych, a kolejne 3% zamierza tak robić w ciągu najbliższych 2 lat - to najwyższy wynik wskazań w tym zakresie w okresie ostatnich 10 lat, kiedy prowadzone są badania.

Ponadto 8 na 10 ankietowanych uważa, że spółki posiadające wdrożone praktyk z obszaru ESG charakteryzują się niższym poziomem ryzyka, niż podmioty, które takich strategii nie posiadają.
Zaś za najskuteczniejszą formę zachęty dla inwestorów i akcjonariuszy w uwzględnianiu dobrych praktyk z obszaru ESG ankietowani uważają wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych. Uruchomiony w 2019 r. indeks WIG-ESG jest znany dla ponad 90% ankietowanych, tym samym w ciągu trzech lat stał się ważnym wskaźnikiem informacyjnym dla profesjonalnych inwestorów giełdowych
Już po raz piąty Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przeprowadziła badanie dot. wpływu czynników ESG na decyzje inwestycyjne uczestników rynku kapitałowego. Ten kompleksowy projekt pozwolił przyjrzeć się, jak czynniki pozafinansowe, tj. środowiskowe, społeczne, związane z ładem korporacyjnym wpływają na decyzje inwestycyjne. Ankieta została skierowana do szerokiego grona profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego - maklerów, analityków giełdowych, osób zarządzających funduszami inwestycyjnymi, a także reprezentantów wybranych firm konsultingowych. 
Coraz więcej pytanych inwestorów przywiązuje wagę do analizy danej spółki pod kątem jej oddziaływania na klimat, środowisko społeczne oraz interesariuszy. W tegorocznym badaniu rekordowa liczba uczestników wskazała, że uwzględnia dane niefinansowe w swoich decyzjach inwestycyjnych. W tym procesie bazują oni na raportach publicznych spółek, ale preferują również bezpośrednie kontakty z przedstawicielami tych podmiotów w celu uzyskania dodatkowej wiedzy na istotne z ich punktu widzenia kwestie, które nie znalazły się w raporcie zrównoważonym.
Uwagę przykuwa też sukces oferty GPW w zakresie indeksów pozwalających na śledzenie kursów spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie. Aż 9 na 10 ankietowanych zna uruchomiony w 2019 roku indeks WIG-ESG a blisko połowa z nich śledzi wartości tego indeksu. Oznacza to, że wskaźnik ten w ciągu niespełna 3 lat istnienia ugruntował swoją pozycję jako miara informacji na tematu koniunktury wśród spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na GPW.
Aktualizacja Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych przeprowadzona w ubiegłym roku, poprzez dodanie zagadnień ESG jest pozytywnie postrzegana przez profesjonalnych inwestorów, którzy brali udział w badaniu GPW. Zdecydowana większość z nich uważa raporty DPSN spółek jako źródło dodatkowej wiedzy w procesie przygotowywania modeli wyceny spółek.
Upowszechnianie wiedzy z obszaru tzw. biznesu odpowiedzialnego społecznie oraz skuteczne wdrażanie dobrych praktyk z obszaru ESG od lat przyświeca wielu podejmowanych przez GPW w Warszawie działaniom. 

Źródło

Skomentuj artykuł: