Jak Polacy inwestują w kryptowaluty?

Badanie przeprowadzone przez PIE w czerwcu 2023 r. pokazuje, że Polacy chętnie inwestują w kryptowaluty, ale najczęściej niewielkie kwoty1. Ponad 36 proc. polskich inwestorów w kryptowaluty przeznacza na takie inwestycje mniej niż 1 proc. swoich wszystkich aktywów finansowych, a ponad 61 proc. mniej niż 5 proc. 

Tylko co dziesiąty polski inwestor w kryptowaluty przeznacza na ten cel więcej niż jedną czwartą swoich środków, a 2 proc. inwestujących przeznacza więcej niż 50 proc. Mediana deklarowanych środków przeznaczonych na inwestycje w kryptowaluty w Polsce wynosi 1000 zł, średnia – 7642 zł, a średnia przy wykluczeniu 10 proc. skrajnych wartości – 3992 zł – napisał Tygodnik Gospodarczy PIE nr. 28/2023.
Główna motywacja stojąca za podjęciem decyzji o inwestycji ma charakter spekulacyjny. Niemal połowa posiadaczy kryptowalut oznajmiła, że kupiła kryptowaluty z chęci uzyskania wysokiego zysku. Czysta ciekawość to druga najczęściej wybierana opcja wśród  respondentów (38 proc.). Ponad 30 proc. polskich inwestorów zdecydowało się na zakup
kryptowalut ze względu na spodziewane zyski możliwe do uzyskania w relatywnie krótkim czasie. Najmniej kusząca do inwestycji w kryptoaktywa była możliwość uczestnictwa w projektach opartych na technologii blockchain, inflacji (oraz deflacyjnym charakterze Bitcoina) czy niechęci do tradycyjnych instytucji finansowych. Co ciekawe, co czwarty Polak kupił kryptowaluty m.in. ze względu na anonimowość transakcji, a tylko co piąty ze względu na potencjał technologii blockchain.
Odsetki respondentów zadowolonych i niezadowolonych z inwestycji w kryptowaluty rozkładają się podobnie. Ponad 30 proc. badanych deklarowało, że zyskało na inwestycji w kryptowaluty. Wśród nich 43,6 proc. zyskało więcej niż się spodziewało, a 42,6 proc. mniej niż się spodziewało. Ponad 22 proc. badanych zadeklarowało stratę w związku z inwestycją w kryptowaluty, a wśród ogółu inwestorów 20,7 proc. deklaruje, że padło ofiarą kryptowalutowego oszustwa. Średnio, po wyeliminowaniu obserwacji odstającej, polscy inwestorzy w kryptowaluty zostali oszukani na kwotę 4666 zł. Co ciekawe, inwestowanie w kryptoaktywa wciąż wiąże się z pewnym społecznym tabu, gdyż 21,5 proc. badanych zadeklarowało, że ukrywało przed członkami rodziny zakup kryptowaluty.

Źródło

Skomentuj artykuł: